Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11p.
1. Reizinājuma vienādība ar 0. Binomi 3p.
2. Sadalīšana reizinātājos. Trešās pakāpes vienādojums II 3p.
3. Sadalīšana reizinātājos. Piektās pakāpes vienādojums 3p.
4. Binoma reizinājums ar sakni 2p.