Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Grupēšana. Kvadrāt un eksponentvienādojums 2p.
2. Reizinājuma vienādība ar 0. Logaritmiskais un kvadrātvienādojums 2p.
3. Logaritmiskais vienādojums, sadalīšana reizinātājos 2p.