Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Uzdevumi par kustību Kustību uzdevumi. Ceļš. Ātrums. Laiks. Vienādojuma sastādīšana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ātrums (ar minūšu pārveidošanu stundās) 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Ātruma aprēķināšana. Minūšu izteikšana stundās.
2. Kustība. Ceļu summa. Tūristi 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Lineāra vienādojuma sastādīšana. Tūristi.
3. Kustība. Ceļu vienādība. Kustība pa upi 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Lineāra vienādojuma sastādīšana. Kustība pa upi.
4. Kustība. Ceļu summa. Kustība par upi 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Lineāra vienādojuma sastādīšana. Kustība pa upi.
5. Kustība. Ceļu starpība. Ar parametru 2. izziņas līmenis augsta 3p. Lineāra vienādojuma sastādīšana. Parametrs
6. Mašīnu kustība līdz sastapšanās brīdim 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Laiku vienādība. Lineārs vienādojums. Mašīnas brauc vienā virzienā un sastopas.
7. Laiku starpība, braucot turp un atpakaļ pa upi 2. izziņas līmenis augsta 5p. Daļveida vienādojuma sastādīšana. Motorlaiva.
8. Kustība pa upi. Laiku summa. 2. izziņas līmenis augsta 5p. Daļveida vienādojuma sastādīšana. Kustība pa upi.
9. Kustība. Ātruma palielināšana, lai pagūtu laikā 2. izziņas līmenis augsta 5p. Daļveida vienādojuma sastādīšana. Vilciens
10. Ātrums stāvošā ūdenī un straumes ātrums 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Dots ātrums pa straumei un pret straumi. Nosaka ātrumu stāvošā ūdenī un straumes ātrumu. Vienkārša vienādojumu sistēma
11. Kustība pa upi. Vienādojumu sistēma. Risinām kopā 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Risina ar ievietošanas metodi. Dota sistēma, kurā ieraksta x-y vai x+y
12. Kustību uzdevums par sastapšanos. Vienādojumu sistēmas sastādīšana 3. izziņas līmenis augsta 4p. Dots sastapšanās laiks, ceļu summa un ceļu starpība.
13. Kustība pretējos virzienos un vienā virzienā. Vienādojumu sistēma 2. izziņas līmenis augsta 4p. Sastāda vienādojumu sistēmu, definē ātrumu, ar kādu tuvojas viens otram satiekoties un dzenoties pakaļ
14. Kustība kalnup un lejup. Vienādojumu sistēmas sastādīšana 3. izziņas līmenis augsta 6p. Doti ātrumi kalnup un lejup un kopīgais laiks. Risina ar saskaitīšanas metodi. Laika mēru pārveidojumi

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kustības teksta uzdevums (2016. gada 12. klases eksāmens) Citi augsta 3p. 2. daļas 10. uzd. Sastāda un atrisina lineāru vienādojumu sistēmu. Lasītprasme.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kustība pa upi 00:15:00 vidēja 11p. Teksta uzdevumi.
2. Uzdevumi par kustību 00:18:00 augsta 10p. Teksta uzdevumi par ātrumu, laiku un ceļu!

Mājasdarbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kustību uzdevumi, kurus risina sastādot vienādojumu sistēmu 00:00:00 augsta 15p. 3 teksta uzdevumi. Kustība pa upi, satikšanās un pakaļdzīšānās, kustība kalnup un no kalna