Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

11p.
1. Laiks 2p.
2. Ceļu vienādība (lineārs vienādojums) 4p.
3. Laiku summa. Daļveida vienādojuma sastādīšana 5p.