Teorija

Ķermeni, kas rodas pusriņķim rotējot ap tā diametru, sauc par lodi.
Lodes virsmu sauc par sfēru.
  
Riņķis ar R.jpg
 
sphere.jpg
 
Lodes šķēlumu ar plakni, kas iet caur lodes centru, sauc par lielo riņķi. Lielais riņķis ir lodes aksiālšķēlums.
 
Vienkāršības dēļ parasti nezīmē lodi, bet gan lodes lielo riņķi.
 
lode.jpg
Lodes attēls.
 
lode_prasta.jpg
Lodes lielā riņķa attēls.
OA=R
 
Lodes virsmas jeb sfēras laukumu rēķina pēc formulas Ssfērai=4πR2, kur R ir lodes rādiuss.
Lodes tilpumu rēķina pēc formulas Vlodei=4πR33, kur R ir lodes rādiuss.
 
(Saite uz matemātikas eksāmena formulu lapu: formulas)