Ikviens lodes šķēlums ar plakni, ir riņķis (vai punkts, ja plakne tikai pieskaras lodei).
  
4.svg
  
Zīmējumā lodes aksiālšķēlums.
 
OA=d - attālums no lodes centra līdz šķēluma plaknei,
OB=R - lodes rādiuss,
AB=r - šķēluma riņķa līnijas rādiuss.
  
Aprēķinos izmanto Pitagora teorēmu taisnleņķa trijstūrim ΔAOB:
r2=R2d2