13.
maijā
Eksāmens KRIEVU VALODĀ 12.KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Svarīgi!
Konusa sānu virsmas izklājums ir riņķa sektors.
 
Sektora loka garums ir konusa pamata riņķa līnijas garums.
 
konus un izklajums.jpg
 
Sānu virsmas laukumu var aprēķināt pēc formulām: Ss=πRl un Ss=πl2α360° (Formulu lapa),
kur l ir  konusa veidule jeb izklājuma sektora rādiuss, α - izklājuma leņķis.
 
Pielīdzinot šīs formulas vienu otrai: πRl=πl2α360, var izteikt:
1) konusa rādiusu: R=lα360,
2) sānu izklājuma centra leņķi: α=360Rl.
 
Svarīgi!
Konusā nevar iezīmēt izklājuma leņķi.
Konusa izklājumā nevar iezīmēt konusa augstumu un konusa rādiusu!
 
Pilnas virsmas laukumu aprēķina pēc formulas: Spilna=Ssānu+Spamatam=Ssānu+πR2
 
Tilpumu aprēķina pēc formulas: V=πR2H3