Svarīgi!
Konusa sānu virsmas izklājums ir riņķa sektors.
 
Sektora loka garums ir konusa pamata riņķa līnijas garums.
 
YCUZD2212024780konusaizklājums.svg
 
Sānu virsmas laukumu var aprēķināt pēc formulām: Ss=πRl un Ss=πl2α360° (Formulu lapa),
kur l ir  konusa veidule jeb izklājuma sektora rādiuss, α - izklājuma leņķis.
 
Pielīdzinot šīs formulas vienu otrai: πRl=πl2α360, var izteikt:
1) konusa rādiusu: R=lα360,
2) sānu izklājuma centra leņķi: α=360Rl.
 
Svarīgi!
Konusā nevar iezīmēt izklājuma leņķi.
Konusa izklājumā nevar iezīmēt konusa augstumu un konusa rādiusu!
 
Pilnas virsmas laukumu aprēķina pēc formulas: Spilna=Ssānu+Spamatam=Ssānu+πR2
 
Tilpumu aprēķina pēc formulas: V=πR2H3