Par nošķeltu konusu sauc rotācijas figūru, kas veidojas, taisnleņķa trapecei rotējot ap īsāko sānu malu.
 
12.svg
 
R2 - augšējā pamata rādiuss 
R1 - apakšējā pamata rādiuss
l - veidule
H - augstums
 
Nošķelta konusa virsmas laukums
Ssānu=πl(R1+R2), kur R1 un R2 ir pamatu rādiusi, l - veidule.
Spilna=Ssānu+S1+S2, kur S1 un S2 ir pamata riņķu laukumi.
 
Nošķelta konusa tilpums
V=13πH(R12+R1R2+R22), kur H - nošķeltā konusa augstums.

Risinot uzdevumus, bieži vien pietiek uzzīmēt tikai nošķelta konusa aksiālšķēlumu, kas ir vienādsānu trapece.
4.svg

Nošķelta konusa formulas ir atrodamas matemātikas eksāmena formulu lapā formulas