Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Piramīdas elementi Piramīdas elementi, laukums, tilpums
2. Piramīdas ar vienādām sānu šķautnēm
3. Piramīdas ar vienādiem divplakņu kaktiem
4. Piramīdas ar pamatam perpendikulāru šķautni

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Piramīdas skaldņu skaita noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1p.
2. Izpratnes jautājumi par piramīdas augstuma projekciju 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
3. Piramīdas ar vienādām šķautnēm tilpums (pamatā taisnleņķa trijstūris) 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
4. Piramīda ar vienādām sānu šķautnēm, virsmas aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 5p.
5. Jautājumi par piramīdu, kurai divplakņu kakti pie pamata ir vienādi 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
6. Piramīdas ar vienādiem divplakņu kaktiem sānu augstums 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
7. Piramīdas, kurai pamatā rombs, augstuma un sānu virsma 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
8. Piramīdas ar pamatam perpendikulāru šķautni sānu virsma 2. izziņas līmenis vidēja 4p.
9. Piramīdas divplakņu kakta tangenss, ja šķautne perpendikulāra pamatam 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Bijis Valsts ieskaitē
10. Paralēlie šķēlumi. Aprēķina laukumu 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Piramīdas paralēlo šķēlumu īpašības pielietošana pamata laukuma aprēķināšanai
11. Paralēlie šķēlumi. Aprēķina laukumu 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Piramīdas paralēlo šķēlumu īpašības pielietošana šķēluma laukuma aprēķināšanai
12. Paralēlie šķēlumi. Aprēķina attiecību 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Piramīdas paralēlo šķēlumu īpašības izmantošana attiecības aprēķināšanai

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 9. uzd. Piramīdas tilpums (2015) Citi zema 1p. Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 2015. gadā.
2. Piramīda ar vienādām šķautnēm Citi vidēja 2p. Līdzīgs 2005.g.Valsts eksāmenā. Piramīdas ar vienādām šķautnēm tilpuma aprēķināšana, ar parametriem.(grūts)
3. Piramīda (2016. gada eksāmens) Citi vidēja 6p. 2. daļas 9. uzd. Pabeidz zīmējumu, risina taisnleņķa trijstūra elementus, trijstūra laukumu, piramīdas tilpumu. Uzdevumu lietderīgi uzdot pildīt uz lapas.
4. Piramīdas elementi (2015. g. 12. kl. eksāmens) Citi zema 2p. Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 1. daļa
5. Piramīdas tilpuma formula (2009. g. 12. kl. eksāmens) Citi vidēja 1p.
6. Piramīdas tilpums (2009. g. 12. kl. eksāmens) Citi vidēja 1p. 1.daļa
7. 2. daļas 9. uzd. Kustības uzdevums Citi augsta 5p. Daļveida vienādojuma sastādīšana. Par portālu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Piramīda, kurai divplakņu kakti pie pamata ir vienādi 00:00:00 vidēja 5p.
2. Piramīdas ar vienādām šķautnēm 00:00:00 vidēja 2p.
3. Piramīdas. Noslēguma darbs 00:00:00 vidēja 4p. Pārbaudes darbiņš par dažādām piramīdām (30 min)