Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Piramīdas elementi Piramīdas elementi, laukums, tilpums
2. Piramīdas ar vienādām sānu šķautnēm
3. Piramīdas ar vienādiem divplakņu kaktiem
4. Piramīdas ar pamatam perpendikulāru šķautni

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Piramīdas skaldņu skaita noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1 p.
2. Izpratnes jautājumi par piramīdas augstuma projekciju 2. izziņas līmenis vidēja 1 p.
3. Piramīdas ar vienādām šķautnēm tilpums (pamatā taisnleņķa trijstūris) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p.
4. Piramīda ar vienādām sānu šķautnēm, virsmas aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 5 p.
5. Jautājumi par piramīdu, kurai divplakņu kakti pie pamata ir vienādi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p.
6. Piramīdas ar vienādiem divplakņu kaktiem sānu augstums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p.
7. Piramīdas, kurai pamatā rombs, augstums un sānu virsma 2. izziņas līmenis vidēja 3 p.
8. Piramīdas ar pamatam perpendikulāru šķautni sānu virsma 2. izziņas līmenis vidēja 4 p.
9. Piramīdas divplakņu kakta tangenss, ja šķautne perpendikulāra pamatam 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Bijis Valsts ieskaitē
10. Piramīdas tilpums ar parametru 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Uzdevumu lietderīgi uzdot pildīt uz lapas.
11. Paralēlie šķēlumi. Aprēķina laukumu 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Piramīdas paralēlo šķēlumu īpašības pielietošana pamata laukuma aprēķināšanai
12. Paralēlie šķēlumi. Aprēķina laukumu 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Piramīdas paralēlo šķēlumu īpašības pielietošana šķēluma laukuma aprēķināšanai
13. Paralēlie šķēlumi. Aprēķina attiecību 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Piramīdas paralēlo šķēlumu īpašības izmantošana attiecības aprēķināšanai

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trijstūra piramīda (2008. g. 12. eksāmens) Citi vidēja 2 p. Trijstūra piramīdas ar vienādiem divplakņu kaktiem augstuma aprēķināšana.
2. Piramīdas tilpums (2019.g. eksāmens) Citi vidēja 1 p. Pamatā taisnleņķa trijstūris, sānu šķautne sakrīt ar augstumu. 1.daļas 23. uzd.
3. Piramīda, kurai augstums sakrīt ar sānu šķautni (2019.g. eksāmens) Citi augsta 5 p. Pierādījuma uzdevums. Pielieto triju perpendikulu teorēmu. 2.daļas 10.uzd.
4. Piramīda. Rombs. Pierādījums (2018.g. eksāmens) Citi augsta 4 p. Pierādījuma uzdevums. Romba laukums. Sakarības taisnleņķa trijstūrī, trijstūra viduslīnija. 2. daļas 10. uzd.
5. Piramīdas tilpums. Izteikšana (2018.g. eksāmens) Citi zema 1 p. No tilpuma formulas izsaka aprēķina laukumu. 1. daļas 21. uzd.
6. Piramīda ar vienādām šķautnēm (2017.g. eksāmens) Citi vidēja 5 p. Nosaka augstuma pamatu (pamata hipotenūzas vidusspunkts), aprēķina piramīdas augstumu, pamata laukumu, piramīdas tilpumu. Zina sakarības taisnleņķa trijstūrī, kurā ir 30 grādi. 2. daļas 10. uzd.
7. Ģeometriska ķermeņa skaldņu skaits (2017.g. eksāmens) Citi vidēja 1 p. Pēc šķautņu skaita nosaka, ka ķermenis ir prizma (ne piramīda) un nosaka skaldņu skaitu. 1. daļas 25. uzd.
8. Piramīda ar vienādsānu trijstūri pamatā (2016.g. eksāmens) Citi vidēja 6 p. Pabeidz zīmējumu, taisnleņķa trijstūra sakarības, trijstūra laukums, piramīdas tilpums. Uzdevumu lietderīgi uzdot pildīt uz lapas. 2. daļas 9. uzd.
9. Piramīdas tilpums (2015.g. eksāmens) Citi zema 1 p. Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 1. daļas 9. uzd.
10. Piramīdas elementi (2015. g. eksāmens) Citi zema 2 p. Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 1. daļa
11. Piramīdas tilpums (2009. g. eksāmens) Citi vidēja 1 p. 1.daļa
12. Piramīda ar vienādām šķautnēm (2005.g. eksāmens) Citi vidēja 2 p. Piramīdas ar vienādām šķautnēm tilpuma aprēķināšana, ar parametriem.(grūts)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Piramīda, kurai divplakņu kakti pie pamata ir vienādi 00:00:00 vidēja 5 p.
2. Piramīdas ar vienādām šķautnēm 00:00:00 vidēja 2 p.
3. Piramīdas. Noslēguma darbs 00:00:00 vidēja 4 p. Pārbaudes darbiņš par dažādām piramīdām (30 min)