Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

4p.
1. Logaritmiskais vienādojums 2p.
2. Logaritmiskais vienādojums 2p.