Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Logaritmiskā funkcija un tās īpašības Logaritmiskā funkcija un tās īpašības
2. Logaritmisko nevienādību atrisināšana Logaritmisko nevienādību atrisināšana

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Logaritmu salīdzināšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Logaritmu salīdzināšana
2. Logaritmiska nevienādība 1 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. log f(x)>log g(x). Lineāras nevienādības.
3. Logaritmiska nevienādība 2 1. izziņas līmenis zema 2 p. logf(x)>c. Veseli skaitļi.
4. Logaritmiska nevienādība 3 1. izziņas līmenis zema 2 p. logf(x)>c. Daļveida bāze.
5. Nevienādība un aritmētiskā progresija. 2. izziņas līmenis augsta 5 p. Uzdevums ar nevienādību un aritmētisko progresiju.
6. Logaritmiskā nevienādība, kvadrātnevienādība 1 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Logaritmiskās nevienādības atrisināšana, kvadrātnevienādība (<0)
7. Logaritmiskā nevienādība, kvadrātnevienādība 2 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Logaritmiskās nevienādības atrisināšana, kvadrātnevienādība (>0)

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Logaritmiskā nevienādība (2018.g. eksāmens) Citi zema 1 p. Izvēlas logaritmiskai nevienādībai atbilstošu nevienādību sistēmu. 1. daļas 8. uzd.
2. Logaritmiskā nevienādība (2017.g. eksāmens) Citi vidēja 5 p. Atrisina logaritmisko nevienādību, skaitļa pārveidošana par logaritmu, 2 kvadrātnevienādības. 2. daļas 6. uzd.
3. Logaritmiskā nevienādība (2016.g. eksāmens) Citi zema 1 p. Izvēlas log. nevienādībai atbilstošo nevienādību sistēmu. 1. daļas 4. uzd.
4. Logaritma grafiks un nevienādība (2013. g. eksāmens) Citi vidēja 6 p. 12. klases eksāmens matemātikā 2. daļa
5. Logaritma un eksponentfunkcijas grafiki. (2011.g. eksāmens) Citi zema 1 p. 1.d. 4.uzd. Logaritma un exponentfunkcijas grafiki. 1. daļas 4. uzd.
6. Logaritmiskā nevienādība (2008. g. eksāmens) Citi vidēja 1 p.
7. Logaritmiskā nevienādība ar parametru (2007. g. eksāmens) Citi augsta 4 p. 3.d. 2 .uzd.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Logaritmiskās nevienādības 00:00:00 vidēja 6 p. Risini uz lapas un ievadi atbildes! Tie nav galvas uzdevumi.