Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Eksponentvienādojumu reducēšana uz pamatformu Eksponentvienādojumi, kurus reducē uz pamatformu

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kāpinātāja noteikšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jānosaka negatīvs kāpinātājs daļai, ja rezultāts dots.
2. Kāpinātāja noteikšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jānosaka negatīvs kāpinātājs daļai, ja rezultāts ir vesels skaitlis
3. Vienkāršs eksponentvienādojums I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Labajā pusē vesela skaitļa pozitīva pakāpe
4. Vienkāršs eksponentvienādojums II 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. a^x=b , ja atbilde ir logaritms
5. Vienkāršs eksponentvienādojums III 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Kāpinātājā x-a, labajā pusē vesela skaitļa pozitīva pakāpe
6. Vienkāršs eksponentvienādojums IV 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Labajā pusē 1, risina lineāru vienādojumu
7. Vienkāršs eksponentvienādojums (ar kvadrātvienādojumu) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Labajā pusē 1, risina nepilno kvadrātvienādojumu ar sadalīšanu reizinātājos
8. Eksponentvienādojums (vienādo bāzes) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Bāze decimāldaļa un kvadrātsakne
9. Pamatforma (sakne, kvadrātvienādojums) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pamatforma (sakne, kvadrātvienādojums)
10. Eksponentvienādojums (ar kvadrātvienādojumu) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Bāzes vienādas. Risina nepilno kvadrātvienādojumu, ja b=0
11. Vienādo bāzes (ar kvadrātvienādojumu) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Labajā pusē ir skaitļa kvadrāts. Risina nepilno kvadrātvienādojumu ar iracionālām saknēm
12. Eksponentvienādojums (ar pakāpju dalīšanas likumu) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Vienādu pakāpju dalīšanas likuma lietošana, lineārs vienādojums
13. Eksponetvienādojums (ar pakāpju reizināšanas likumu) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Vienādo bāzes, lieto pakāpju reizināšanas likumu. Lineārs vienādojums
14. Eksponentvienādojums (ar daļveida kāpinātājiem) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Risina daļveida racionālu vienādojumu
15. Pamatforma (sarežģītāki daļveida kāpinātāji) 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Pamatforma (sarežģītāki daļveida kāpinātāji)

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Eksponentvienādojuma sakņu eksistence (2018.g. eksāmens) Citi zema 1 p. Nosaka, kuram eksponentvienādojumam nav sakņu.1. daļas 7. uzd.
2. Eksponentvienādojums (2016) Citi zema 1 p. Zina 2; 3; 4 vai 5 pakāpes
3. Eksponentvienādojums (2015.g. eksāmens) Citi vidēja 3 p. Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei, 2. daļa

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Eksponentvienādojumi pamatformā 00:00:00 vidēja 10 p.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbs stundai. Vienkārši eksponentvienādojumi 00:07:00 vidēja 12 p. Formatīvās vērtēšana. 8 uzdevumi ar 1 variantu. Kāpinātājā tikai x, pakāpes vērtība - vesels skaitlis, daļa, sakne.... Atbilde ar logaritmu un bez atrisinājuma.
2. Darbs stundai. Eksponentvienādojumi pamatformā 00:07:00 vidēja 6,3 p. Formatīvā vērtēšana. 4 uzdevumi ar 1 variantu. Vienādo bāzes. Iegūst lineāru vienādojumu, nepilno kvadrātvienādojumu, reizinājums=0
3. Darbs stundai. Eksponentvienādojumi, kuros izmanto pakāpju īpašības 00:07:00 vidēja 6 p. Formatīvā vērtēšana. 3 uzdevumi ar 1 variantu. Lieto pakāpju reizināšanas likumu, ja vienādas bāzes, ja vienādi kāpinātāji un dalīšanas likumu, ja vienādas bāzes. Meklē kļūdu.