Teorija

Par prizmas sānu virsmas laukumu sauc visu prizmas sānu skaldņu laukumu summu.
Taisnas prizmas sānu virsmas laukums  Ssānu=Ppam.H, kur H ir prizmas augstums.
Par prizmas pilnas virsmas laukumu sauc prizmas visu skaldņu laukumu summu.
Pilnu virsmu veido sānu virsma un abi pamati:
Spilnai virsmai=Ssānu+2Spamatam  
Kuba pilnas virsmas laukumu aprēķina, ievērojot, ka visas sešas kuba skaldnes ir kvadrāti.
Sp.v. kubam=6a2, kur \(a\) - kuba šķautne
 
Ievēro, ka prizmas virsmas laukuma formulas nav dotas eksāmena formulu lapā!
  
Prizmas pamatā var būt jebkurš \(n\)-stūris, tāpēc svarīgi ir zināt to laukuma aprēķināšanas formulas.
  
Biežāk lietojamās laukuma formulas
  
FigūraFigūras laukums \(S\)
kvadrāts a2
taisnstūris ab
rombs
absinα
ah
d1d22
parale-lograms
absinα
ah
regulārs trijstūrisa234
taisnleņķa trijstūris ab2
patvaļīgs trijstūris
absinα2
ppapbpc
trapece a+b2h
Regulāru sešstūris6a234
   
Regulāra sešstūra laukuma formulu iegūst, ievērojot, ka regulāru sešstūri veido \(6\) regulāri trijstūri.
Sreg.s.=6a234, kur \(a\) ir sešstūra mala.
  
Saite uz matemātikas eksāmena formulu lapu: formulas