ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"
Par prizmas sānu virsmas laukumu sauc visu prizmas sānu skaldņu laukumu summu.
Taisnas prizmas sānu virsmas laukums  Ssānu=Ppam.H, kur H ir prizmas augstums.
Par prizmas pilnas virsmas laukumu sauc prizmas visu skaldņu laukumu summu.
Pilnu virsmu veido sānu virsma un abi pamati:
Spilnai virsmai=Ssānu+2Spamatam  
Kuba pilnas virsmas laukumu aprēķina, ievērojot, ka visas sešas kuba skaldnes ir kvadrāti.
Sp.v. kubam=6a2, kur \(a\) - kuba šķautne
 
Ievēro, ka prizmas virsmas laukuma formulas nav dotas eksāmena formulu lapā!
  
Prizmas pamatā var būt jebkurš \(n\)-stūris, tāpēc svarīgi ir zināt to laukuma aprēķināšanas formulas.
  
Biežāk lietojamās laukuma formulas
  
FigūraFigūras laukums \(S\)
Kvadrāts a2
Taisnstūris ab
Rombs
absinα
ah
d1d22
Paralelograms
absinα
ah
Regulārs trijstūrisa234
Taisnleņķa trijstūris ab2
Patvaļīgs trijstūris
absinα2
ppapbpc
Trapece a+b2h
Regulāru sešstūris6a234
   
Regulāra sešstūra laukuma formulu iegūst, ievērojot, ka regulāru sešstūri veido \(6\) regulāri trijstūri.
Sreg.s.=6a234, kur \(a\) ir sešstūra mala.
  
Saite uz matemātikas eksāmena formulu lapu: formulas