9.
martā
Diagnosticējošais darbs MATEMĀTIKĀ 3. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Temata sadalījums pa stundām Ģeometriskie pārveidojumi

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Paralēlā pārnese Paralēlā pārnese
2. Aksiālā simetrija Aksiālā simetrija
3. Pagrieziens Pagrieziens
4. Homotētija Homotētija

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Paralēlā pārnese 1 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Vektora paralēlā pārnese
2. Paralēlā pārnese 2 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Funkcijas grafika paralēlā pārnese
3. Aksiālā simetrija 1 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Figūru simetrijas ass
4. Trijstūru līdzība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Attiecību sakarības līdzīgos trijstūros
5. Aksiālā simetrija 2 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Kvadrātfunkcijas simetrijas ass
6. Pagrieziens 1 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Centrālā simetrija. Figūru simetrijas centrs
7. Pagrieziens 2 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pagrieziens un funkcijas grafiks
8. Homotētija 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Figūras perimetra un laukuma aprēķināšana
9. Ģeometriskie pārveidojumi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pārveidojuma veida noteikšana no zīmējuma

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pagrieziens (2018.g. eksāmens) Citi zema 1p. Nosaka pagrieziena leņķi. 1. daļas 22. uzd.
2. Pagrieziens (2016. gada eksāmens) Citi vidēja 1p. Prot aprēķināt pagrieziena leņķi
3. Simetrija (2015. g. 9. klases eksāmens) Citi zema 1p. 1. daļa
4. Homotētija un laukums (2014. g. eksāmens) Citi vidēja 1p. 12. klases matemātikas eksāmens 1. daļa

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ģeometriskie pārveidojumi 00:00:00 vidēja 7p. Pārbaudi zināšanas par ģeometriskiem pārveidojumiem! (15 min)