Ja viena figūra iegūta no otras figūras, tās visus punktus pagriežot ap centru \(O\) par noteiktu leņķi, tad šādu figūras pārvietojumu sauc par pagriezienu.
Lai pagrieziens būtu definēts, jābūt uzdotam pagrieziena centram \(O\) un pagrieziena leņķim α.
Asset 18.svg
Svarīgi!
Pretēji pulksteņa rādītāju virzienam ir pozitīva pagrieziena leņķis, otrādi - negatīvs pagrieziena leņķis (tāpat kā pagrieziena leņķi vienības riņķī).
Piemērs:
Trijstūris pagriezts pozitīvā virzienā (apmēram par \(30\) grādiem):
Asset 19.svg
Ja pagrieziena leņķis ir \(180\) vai \(-180\) grādi, tad figūra attēlojas par tai centrāli simetrisku figūru un šo pagriezienu sauc par centrālo simetriju.
 
Asset 21.svg
Punkts \(A\) ir centrāli simetrisks punktam \(B\).
 
Asset 22.svg
 
Ornamentos bieži sastopams pagrieziens par \(90\) un \(180\) grādiem.
 
Asset 23.svg
 
svastika.png
 
Piemērs:
Šai ilustrācijā plakni pārklāj figūras, kuras savstarpēji pagrieztas par \(120\) grādiem.velni.jpg
 
Atsauce:
http://www.latvianstuff.com/Sky_deities.html
http://www.answers.com/topic/swastika
http://sdisyear5.blogspot.com/2010/03/extraordinary-patterns.html