Divus punktus \(A\) un \(B\) sauc par simetriskiem attiecībā pret taisni \(t\), ja šī taisne ir perpendikulāra nogrieznim \(AB\) un iet caur tā viduspunktu.
Divas figūras sauc par simetriskām attiecībā pret taisni, ja katrs pirmās figūras punkts attēlojas par tam simetrisku otrās figūras punktu (un otrādi).
 
Taisni \(t\) tad sauc par simetrijas asi.
Lai aksiālā simetrija būtu definēta, jābūt uzdotai simetrijas asij.
 
Aksi-ül-ü simetrija 1.jpg
 
Aksi-ül-ü simetrija 2.jpg
 
Aksiāli simetriskas figūras ir savstarpēji vienādas.
 
Aksiālo simetriju dažkārt izmanto, lai konstruētu funkciju grafikus.
Pāra funkcijas ir simetriskas pret \(Oy\) asi.
Piemērs:
Jebkura parabola ir aksiāli simetriska pret taisni, kas vilkta caur virsotni paralēli \(Oy\) asij. Zīmējumā dotā parabola ir simetriska pret taisni \(x=0\) jeb \(Oy\) asi un ir pāra funkcija.
Asset 26.svg
 
Piemērs:
Eksponentfunkcija un logaritmiskā funkcija (pie vienādām bāzēm) ir aksiāli simetriskas pret taisni \(y = x\).
Asset 27.svg
 
Aksiālo simetriju bieži var saskatīt ornamentos.
Piemērs:
Fragments no Lielvārdes jostas
                                      
aksialsim.png
Piemērs:
Aksiālā simetrija dabā
900sim.jpg
Atsauce:
 
http://www.firmy24.bytom.pl/kraj-lv-show-Lielv%C4%81rdes_josta
http://www.fotoblog.lv/img/43382