ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ekvivalentu vienādojumu jēdziens Ekvivalenti vienādojumi, vienādojuma īpašības.
2. Vienādojuma saknes jēdziens Vienādojuma atrisinājumi jeb saknes, to skaits.
3. Vienādojuma jēdziens. Lineārs vienādojums

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādojuma sakņu pārbaude 2. izziņas līmenis zema 1 p. Dots lineārs vienādojums, jāizvēlas pareizā sakne.
2. Lineārs vienādojums 1 2. izziņas līmenis zema 1 p. Forma ax+b=c, kur a naturāls, bet b un c veseli skaitļi.
3. Lineārs vienādojums 2 2. izziņas līmenis zema 1 p. Forma ax+b=c, kur a ir vesels negatīvs skaitlis.
4. Lineārs vienādojums 3 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Formā ax+b=c, kur a ir decimāldaļa.
5. Lineārs vienādojums 4 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Formā a/bx = c, kur a,b,c - veseli skaitļi
6. Atjauno lineāra vienādojuma risinājumu! 2. izziņas līmenis vidēja 7 p. Lineārs vienādojums. Jāaizpilda risinājuma tukšās vietas. DZM paraugs.
7. Lineārs vienādojums ar iekavām 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Pirms iekavām reizinātāji.
8. Lineāru vienādojumu sakņu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 3 lineāri vienādojumi - ir viena sakne, ir bezgalīgi daudz saknes, nav sakņu.
9. Lineārs vienādojums 5 1. izziņas līmenis zema 1 p. a(x-b)=0
10. Lineārs vienādojums 6 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Lineāra vienādojuma atrisināšana (ar daļām)
11. Lineārs vienādojums ar parametru 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Vienādojumam ir dota sakne, jānosaka parametra vērtība. Forma ax=a+b
12. Vienādojums ar parametru, vajadzīgais parametrs 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Noteikt, ar kādu parametru sakne ir 0 vai saknes nav
13. Lineārs vienādojums ar diviem parametriem 2. izziņas līmenis augsta 8 p. Vienādojums ar diviem parametriem

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kopskaita noteikšana (2017.g. eksāmens) Citi zema 1 p. Teksta izpratne. Grāmatu skaits, ar parametru. 1. daļas 15. uzd.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lineāri vienādojumi 00:00:00 vidēja 9 p.