Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9p.
1. Lineārs vienādojums 2 1p.
2. Lineārs vienādojums 1p.
3. Lineārs vienādojums 4 1p.
4. Lineāru vienādojumu sakņu skaits 3p.
5. Lineārs vienādojums ar parametru 3p.