ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Darbības ar pakāpēm, pamatlikumi Pakāpes definīcija, īpašības. Negatīvs kāpinātājs, daļveida kāpinātājs
2. Kāpinātājs 1 vai 0 Pakāpe ar kāpinātāju 1 vai 0.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Veselu skaitļu kvadrāti 1. izziņas līmenis zema 1 p. No 7 dotiem skaitļiem jāpazīst kvadrāti (līdz 100)
2. Veselu skaitļu kubi 1. izziņas līmenis zema 1 p. No 6 dotiem skaitļiem jāpazīst kubi (līdz 125)
3. Pakāpes ar daļveida kāpinātāju aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p.
4. Vesela skaitļa kāpināšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Kāpināt 3 -5 pakāpē skaitļus no 0 līdz 6
5. Daļas kāpināšana 2. izziņas līmenis zema 2 p. Kāpinātājs ar vārdiem.
6. Jaukta skaitļa kāpināšana 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jauktu skaitli pārveido par neīstu daļu
7. Vesels skaitlis ar negatīvu kāpinātāju 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pakāpes ar negatīvu kāpinātāju aprēķināšana.
8. Decimāldaļas kāpināšana negatīvā pakāpē 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pārveidošana par parastu daļu
9. Pakāpe ar daļveida kāpinātāju 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Kāpinātājs 1/m
10. Pakāpju īpašību lietošana (sakne) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. n - tās pakāpes sakne saucējā - pārviedo par pakāpi
11. Darbības ar pakāpēm, pamatlikumi 1. izziņas līmenis zema 1 p. 5 likumi. Likuma pirmajai daļai pievelk otro daļu.
12. Pakāpju īpašību lietošana (reizināšana un dalīšana) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pielieto 3 pakāpju likumus
13. Pakāpju īpašību lietošana (daļas) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmanto likumu par vienādiem kāpinātājiem. Skaitļa 10 pakāpes
14. Pakāpju reizinājuma un dalījuma īpašība 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Bāzes vienādas - vienādi skaitļi
15. Pakāpes pārveidošana par daļu 2. izziņas līmenis zema 1 p. Skaitli a pakāpē (x-b) pārveido par daļu
16. Pakāpju dalījuma īpašība 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Kāpinātāji vienādi
17. Skaitļu 1 un 0 pakāpes 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. 5 izvēļu piemēri. Rezultātā tikai 0; 1 vai -1. Izpratne, ka 0 pakāpē 0 nav jēgas
18. Skaitļu pirmā un nultā pakāpe 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. 4 izvēļu piemēri. Rezultātā 1; -1 vai pats skaitlis

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pakāpju reizinājums (2019.g. uzdevums) Citi zema 1 p. Izmanto pakāpju reizināšanas likumu. 1.daļas 2. uzd.
2. Reizināšana ar skaitļiem normālformā (2019.g. eksāmens) Citi zema 1 p. Sareizina skaitļus un pakāpes. 1.daļas 16. uzd.
3. Pakāpju reizinājums (2018. g. eksāmens) Citi zema 1 p. Izmanto pakāpju reizinājuma likumu. 1. daļas 5. uzd.
4. Izteiksme ar pakāpēm (2017.g. eksāmens) Citi zema 1 p. Sareizina skaitļus un pakāpes. 1. daļas 1. uzd.
5. Pakāpju salīdzināšana (2017.g. eksāmens) Citi zema 1 p. Salīdzina pakāpes, ja bāze ir 0,5. Eksāmenā 1. daļas 6. uzd.
6. Izteiksmju salīdzināšana (2016.g. eksāmens) Citi augsta 5 p. Salīdzina daļas, kuru saucējā ir pakāpes, jāapskata 6 gadījumi. 3. daļas 1. uzd.
7. Skaitļa normālforma (2016.g. eksāmens) Citi vidēja 1 p. Prot saskaitīt skaitļu normālformas, vienādo 10 pakāpes. 1. daļas 15. uzd.
8. Pakāpju pārveidojumi (2016.g. eksāmens) Citi vidēja 4 p. Lieto pakāpju likumus: sakne kā daļveida pakāpe, pakāpju reizinājums, pakāpe pakāpē, pakāpju dalījums. 2. daļas 4. uzd.
9. Kāpināšana (2013. g. 12. kl. eksāmens) Citi zema 1 p. 12. klases eksāmens matemātikā
10. Daļveida kāpinātājs (2009.g. eksāmens) Citi vidēja 1 p. Veselu skaitli kāpina daļveida pakāpē n/m
11. Pakāpe ar daļveida kāpinātāju (2009. g. eksāmens) Citi vidēja 1 p. Eksāmena 1. daļa

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pakāpes Citi zema 8 p. 2 un 3 pakāpe
2. Kāpinātājs - negatīva decimāldaļa Citi vidēja 1 p. Skaitļa kāpinātājs ir -0,5. Skaitļi līdz 100

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sakne un pakāpe 00:10:00 vidēja 4 p. Pārbaudi, vai proti aprēķināt saknes un pakāpes vērtību!
2. Pozitīvs vesels kāpinātājs (5. klases atk.) 00:00:00 zema 7 p. Izpilda kāpināšanu
3. Negatīvs vesels kāpinātājs. Normālforma (7. klases atk.) 00:00:00 zema 14 p. Kāpina negatīvā pakāpē
4. Daļveida kāpinātājs 00:00:00 vidēja 10 p. Daļveida pāpinātājs, n-tās pakāpes sakne
5. Pakāpju īpašības (7. klases atk.) 00:00:00 zema 17 p. Pielieto likumus

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbs stundai. Aritmētika. Skaitļu pakāpes 00:07:00 vidēja 10 p. Formatīvā vērtēšana, skaitliski piemēri ar vienu variantu. Kāpinātājs - vesels pozitīvs, vesels negatīvs skaitlis, pozitīva daļa, negatīva daļa
2. Darbs stundai. Atkārtojums. Pakāpju īpašības 00:07:00 vidēja 6 p. Formatīvā vērtēšana. uzdevumi ar 1 variantu. Pakāpju īpašību lietošana. Ļaut izmantot formulu lapu