9.
martā
Diagnosticējošais darbs MATEMĀTIKĀ 3. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Darbības ar pakāpēm, pamatlikumi Pakāpes definīcija, īpašības. Negatīvs kāpinātājs, daļveida kāpinātājs
2. Kāpinātājs 1 vai 0 Pakāpe ar kāpinātāju 1 vai 0.
3. Pakāpe ar daļveida kāpinātāju

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Veselu skaitļu kvadrāti 1. izziņas līmenis zema 1p. No 7 dotiem skaitļiem jāpazīst kvadrāti (līdz 100)
2. Veselu skaitļu kubi 1. izziņas līmenis zema 1p. No 6 dotiem skaitļiem jāpazīst kubi (līdz 125)
3. Pakāpes ar daļveida kāpinātāju aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
4. Vesela skaitļa kāpināšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Kāpināt 3 -5 pakāpē skaitļus no 0 līdz 6
5. Daļas kāpināšana 2. izziņas līmenis zema 2p. Kāpinātājs ar vārdiem.
6. Jaukta skaitļa kāpināšana 1. izziņas līmenis zema 2p. Jauktu skaitli pārveido par neīstu daļu
7. Vesels skaitlis ar negatīvu kāpinātāju 1. izziņas līmenis zema 2p. Pakāpes ar negatīvu kāpinātāju aprēķināšana.
8. Decimāldaļas kāpināšana negatīvā pakāpē 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pārveidošana par parastu daļu
9. Pakāpe ar daļveida kāpinātāju 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Kāpinātājs 1/m
10. Pakāpju īpašību lietošana (sakne) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. n - tās pakāpes sakne saucējā - pārviedo par pakāpi
11. Darbības ar pakāpēm, pamatlikumi 1. izziņas līmenis zema 1p. 5 likumi. Likuma pirmajai daļai pievelk otro daļu.
12. Pakāpju īpašību lietošana (reizināšana un dalīšana) 1. izziņas līmenis zema 1p. Pielieto 3 pakāpju likumus
13. Pakāpju īpašību lietošana (daļas) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izmanto likumu par vienādiem kāpinātājiem. Skaitļa 10 pakāpes
14. Pakāpju reizinājuma un dalījuma īpašība 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Bāzes vienādas - vienādi skaitļi
15. Pakāpes pārveidošana par daļu 2. izziņas līmenis zema 1p. Skaitli a pakāpē (x-b) pārveido par daļu
16. Pakāpju dalījuma īpašība 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Kāpinātāji vienādi

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pakāpju reizinājums (2019.g. uzdevums) Citi zema 1p. Izmanto pakāpju reizināšanas likumu. 1.daļas 2. uzd.
2. Reizināšana ar skaitļiem normālformā (2019.g. eksāmens) Citi zema 1p. Sareizina skaitļus un pakāpes. 1.daļas 16. uzd.
3. Pakāpju reizinājums (2018. g. eksāmens) Citi zema 1p. Izmanto pakāpju reizinājuma likumu. 1. daļas 5. uzd.
4. Izteiksme ar pakāpēm (2017.g. eksāmens) Citi zema 1p. Sareizina skaitļus un pakāpes. 1. daļas 1. uzd.
5. Pakāpju salīdzināšana (2017.g. eksāmens) Citi zema 1p. Salīdzina pakāpes, ja bāze ir 0,5. Eksāmenā 1. daļas 6. uzd.
6. Izteiksmju salīdzināšana (2016.g. eksāmens) Citi augsta 5p. Salīdzina daļas, kuru saucējā ir pakāpes, jāapskata 6 gadījumi. 3. daļas 1. uzd.
7. Skaitļa normālforma (2016.g. eksāmens) Citi vidēja 1p. Prot saskaitīt skaitļu normālformas, vienādo 10 pakāpes. 1. daļas 15. uzd.
8. Pakāpju pārveidojumi (2016.g. eksāmens) Citi vidēja 4p. Lieto pakāpju likumus: sakne kā daļveida pakāpe, pakāpju reizinājums, pakāpe pakāpē, pakāpju dalījums. 2. daļas 4. uzd.
9. Kāpināšana (2013. g. 12. kl. eksāmens) Citi zema 1p. 12. klases eksāmens matemātikā
10. Daļveida kāpinātājs (2009.g. eksāmens) Citi vidēja 1p. Veselu skaitli kāpina daļveida pakāpē n/m
11. Pakāpe ar daļveida kāpinātāju (2009. g. eksāmens) Citi vidēja 1p. Eksāmena 1. daļa

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kāpinātājs - negatīva decimāldaļa Citi vidēja 1p. Skaitļa kāpinātājs ir -0,5. Skaitļi līdz 100

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sakne un pakāpe 00:10:00 vidēja 4p. Pārbaudi, vai proti aprēķināt saknes un pakāpes vērtību!
2. Pozitīvs vesels kāpinātājs (5. klases atk.) 00:00:00 zema 7p. Izpilda kāpināšanu
3. Negatīvs vesels kāpinātājs. Normālforma (7. klases atk.) 00:00:00 zema 14p. Kāpina negatīvā pakāpē
4. Daļveida kāpinātājs 00:00:00 vidēja 10p. Daļveida pāpinātājs, n-tās pakāpes sakne
5. Pakāpju īpašības (7. klases atk.) 00:00:00 zema 17p. Pielieto likumus

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbs stundai. Aritmētika. Skaitļu pakāpes 00:07:00 vidēja 10p. Formatīvā vērtēšana, skaitliski piemēri ar vienu variantu. Kāpinātājs - vesels pozitīvs, vesels negatīvs skaitlis, pozitīva daļa, negatīva daļa
2. Darbs stundai. Atkārtojums. Pakāpju īpašības 00:07:00 vidēja 6p. Formatīvā vērtēšana. uzdevumi ar 1 variantu. Pakāpju īpašību lietošana. Ļaut izmantot formulu lapu