Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Sadalīšana reizinātājos. Iznešana pirms iekavām, formulu izmantošana

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Binoma kvadrāts I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Formulas atpazīšana, bez skaitļiem.
2. Saīsinātās reizināšanas formulas 1. izziņas līmenis vidēja 2,5p. Binoma kvadrāta formulas, jāieraksta koeficients un zīmes.
3. Binoma kvadrāta formula 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Jāieraksta binoma kvadrāta formulas vidējais loceklis.
4. Starpības kvadrāta formula 1. izziņas līmenis zema 1p. Pareizās atbildes izvēle
5. Starpības kvadrāta formula 1. izziņas līmenis zema 1p. Izvēlas otru iekavu, ja viena ir dota
6. Sadalīšana reizinātājos. Formula I 2. izziņas līmenis vidēja 2,5p. Sadala reizinātājos trinomu ar starpības vai summas kvadrātu formulām
7. Sadalīšana reizinātājos. Formula II 2. izziņas līmenis vidēja 4,5p. Sadala reizinātājos trinomu ar starpības vai summas kvadrātu formulām
8. Kvadrātu starpības formula I 1. izziņas līmenis zema 1p. Izvēlas otru iekavu, ja viena ir dota
9. Kvadrātu starpības formula II 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Sadala reizinātājos ax^2 - by^2
10. Binoma sadalīšana reizinātājos 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Sadalīt a^4 - b^4 trīs iekavās
11. Kubu summas vai starpības formula I 2. izziņas līmenis zema 1p. Atpazīt formulu no 5 izvēlēm
12. Kubu summas vai starpības formula II 2. izziņas līmenis zema 1p. Sadalīt reizinātājos ax^3 - by^3. Doti atbilžu varianti
13. Kubu summas vai starpības formula III 2. izziņas līmenis zema 1p. Sadalīt reizinātājos ax^3 - by^3. Jāieraksta koeficienti
14. Kubu summas vai starpības formula IV 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Jāieraksta koeficienti un zīmes

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saīsinātās reizināšanas formulas. Kubs 00:00:00 vidēja 3p.