ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Sadalīšana reizinātājos. Iznešana pirms iekavām, formulu izmantošana

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Binoma kvadrāts I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Formulas atpazīšana, bez skaitļiem.
2. Saīsinātās reizināšanas formulas 1. izziņas līmenis vidēja 2,5 p. Binoma kvadrāta formulas, jāieraksta koeficients un zīmes.
3. Binoma kvadrāta formula 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jāieraksta binoma kvadrāta formulas vidējais loceklis.
4. Starpības kvadrāta formula 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pareizās atbildes izvēle
5. Starpības kvadrāta formula 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izvēlas otru iekavu, ja viena ir dota
6. Sadalīšana reizinātājos. Formula I 2. izziņas līmenis vidēja 2,5 p. Sadala reizinātājos trinomu ar starpības vai summas kvadrātu formulām
7. Sadalīšana reizinātājos. Formula II 2. izziņas līmenis vidēja 4,5 p. Sadala reizinātājos trinomu ar starpības vai summas kvadrātu formulām
8. Kvadrātu starpības formula I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izvēlas otru iekavu, ja viena ir dota
9. Kvadrātu starpības formula II 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Sadala reizinātājos ax^2 - by^2
10. Binoma sadalīšana reizinātājos 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Sadalīt a^4 - b^4 trīs iekavās
11. Saīsinātās reizināšanas formulas 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Formulas atpazīšana, bez skaitļiem.
12. Kubu summas vai starpības formula I 2. izziņas līmenis zema 1 p. Atpazīt formulu no 5 izvēlēm
13. Kubu summas vai starpības formula II 2. izziņas līmenis zema 1 p. Sadalīt reizinātājos ax^3 - by^3. Doti atbilžu varianti
14. Kubu summas vai starpības formula III 2. izziņas līmenis zema 2 p. Sadalīt reizinātājos ax^3 - by^3. Jāieraksta koeficienti
15. Kubu summas vai starpības formula IV 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāieraksta koeficienti un zīmes

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saīsinātās reizināšanas formulas. Kubs 00:00:00 vidēja 3 p.