Izteiksmi var sadalīt reizinātājos ar dažādiem paņēmieniem: 
 • iznesot kopīgo reizinātāju  pirms iekavām,
 • lietojot saīsinātās reizināšanas formulas,
 • grupējot,
 • izmantojot vienādojuma saknes.
1. Kopīgā reizinātāja iznešana pirms iekavām
 
Lieto, ja visi izteiksmes locekļi satur vienu un to pašu reizinātāju.
Piemērs:
3x7x2=x37x
8y6+6y4=y48y2+6vai2y44y2+3
2. Saīsināto reizināšanas formulu lietošana
  
 • \(a^2-b^2=(a-b)(a+b)\) - kvadrātu starpība
   
 • \(a^2+2ab+b^2=(a+b)^2=(a+b)(a+b)\) - binoma summas kvadrāts
   
 • \(a^2-2ab+b^2=(a-b)^2=(a-b)(a-b)\) - binoma starpības kvadrāts
   
 • \(a^3+b^3 = (a+b)(a^2-ab+b^2)\) - kubu summa 
   
 • \(a^3-b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2)\) - kubu starpība
Piemērs:
4x212x+9=2x2223x+32=2x32=2x32x3
18x3=132x3=12x12+12x+2x2=12x1+2x+4x2
v10n10=v52n52=v5n5v5+n5