Izteiksmi var sadalīt reizinātājos ar dažādiem paņēmieniem: 
 • iznesot kopīgo reizinātāju  pirms iekavām,
 • lietojot saīsinātās reizināšanas formulas,
 • grupējot,
 • izmantojot vienādojuma saknes.
1. Kopīgā reizinātāja iznešana pirms iekavām
 
Lieto, ja visi izteiksmes locekļi satur vienu un to pašu reizinātāju.
Pirms iekavām var iznest skaitli, mainīgo vai mainīgā pakāpi. Var teikt  - pirms iekavām var iznest monomu.
 
Piemērs:
1) Pirms iekavām iznes skaitli
6x12=6x2
 
2) Pirms iekavām iznes mainīgo
3x7x2=x37x
 
3) Pirms iekavām iznes mainīgā pakāpi
y6x+6y4=y4y2x+6
 
4) Pirms iekavām iznes skaitļa un mainīgā reizinājumu
3x26x=3x(x2)
2. Saīsināto reizināšanas formulu lietošana  
 • \(a^2-b^2=(a-b)(a+b)\) - kvadrātu starpība
   
 • \(a^2+2ab+b^2=(a+b)^2=(a+b)(a+b)\) - binoma summas kvadrāts
   
 • \(a^2-2ab+b^2=(a-b)^2=(a-b)(a-b)\) - binoma starpības kvadrāts
   
 • \(a^3+b^3 = (a+b)(a^2-ab+b^2)\) - kubu summa 
   
 • \(a^3-b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2)\) - kubu starpība
Piemērs:
1) Lieto kvadrātu starpības formulu
4x2y2=2x2y2=2xy2x+y
 
2) Lieto binoma kvadrāta formulu
4x212x+9=2x2223x+32=2x32=2x32x3
 
3) Lieto kubu starpības formulu
18x3=132x3=12x12+12x+2x2=12x1+2x+4x2
 
4) Lieto kvadrātu starpības formulu
v10n10=v52n52=v5n5v5+n5