4. jūnijs - MATEMĀTIKA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Daļveida izteiksmes. Definīcijas apgabals Definīcijas apgabals racionālai algebriskai izteiksmei
2. Sadalīšana reizinātājos. Grupēšana

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļas definīcijas apgabala noteikšana I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p.
2. Daļas definīcijas apgabala noteikšana II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Noliegums.
3. Sadalīšana reizinātājos ar grupēšanas paņēmienu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. axy+bx+cy+m
4. Sadalīšana reizinātājos. Grupēšanas paņēmiens I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p.
5. Sadalīšana reizinātājos. Grupēšanas paņēmiens II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p.
6. Funkcijas definīcijas apgabala noteikšana 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. 3. pakāpes vienādojums
7. Daļas saīsināšana, izmantojot kvadrāttrinomu un kubu formulu 2. izziņas līmenis vidēja 4 p.
8. Daļas saīsināšana, izmantojot kvadrāttrinomu un kvadrātu starpību 2. izziņas līmenis vidēja 4 p.
9. Daļas saīsināšana, izmantojot kvadrāttrinomu un starpības kvadrātu 2. izziņas līmenis vidēja 4 p.
10. Algebriskas daļas pakāpeniska saīsināšana, izmantojot grupēšanas paņēmienu 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Skaitītāju sadala reizinātājos ar grupēšanas paņēmienu, saucējā iznes skaitli. Strukturēts uzdevums
11. Algebriskas daļas saīsināšana, izmantojot grupēšanas paņēmienu I 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Skaitītāju sadala reizinātājos ar grupēšanas paņēmienu, saucējā iznes skaitli
12. Algebriskas daļas saīsināšana, izmantojot grupēšanas paņēmienu II 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Saucēju sadala reizinātājos ar grupēšanas paņēmienu, skaitītājā iznes skaitli
13. Daļas saīsināšana, izmantojot grupēšanu III 2. izziņas līmenis vidēja 3 p.
14. Daļas saīsināšana 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Skaitītājā iznes mainīgo, saucēju grupē
15. Algebriskas daļas saīsināšana, izmantojot grupēšanu un kvadrātu starpību 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Skaitītājā grupēšana, saucējā - kvadrātu starpības formula

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izteiksmes vienkāršošana (2019.g. eksāmens) Citi vidēja 4 p. Daļveida racionālu izteiksmju reizinājums. Saīsinātās reizināšanas formulas. Kopsaucējs. Saīsināšana. 2.daļas 4. uzd.
2. Skaitļu attiecības (2017.g. eksāmens) Citi vidēja 1 p. Attiecību izmantošana skaita noteikšanā. 1. daļas 16. uzd.
3. Daļas saīsināšana (2016.g. eksāmens) Citi zema 1 p. Iznes pirms iekavām mainīgo, saīsina daļu. 1. daļas 6. uzd.
4. Daļveida izteiksmes vienkāršošana (2015. g. eksāmens) Citi vidēja 4 p. Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 2. daļa

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pārbaudi, vai proti izteiksmi sadalīt reizinātājos ! 00:00:00 vidēja 15 p.
2. Pārbaudi, vai proti saīsināt daļas! 00:00:00 vidēja 10 p.