21.
maijā
Eksāmens MATEMĀTIKĀ 12.KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Daļveida izteiksmes. Definīcijas apgabals Definīcijas apgabals racionālai algebriskai izteiksmei
2. Sadalīšana reizinātājos. Grupēšana

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļas definīcijas apgabala noteikšana I 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
2. Daļas definīcijas apgabala noteikšana II 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Noliegums.
3. Sadalīšana reizinātājos ar grupēšanas paņēmienu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. axy+bx+cy+m
4. Sadalīšana reizinātājos. Grupēšanas paņēmiens I 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
5. Sadalīšana reizinātājos. Grupēšanas paņēmiens II 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
6. Daļas saīsināšana, izmantojot kvadrāttrinomu un kvadrātu starpību 2. izziņas līmenis vidēja 4p.
7. Daļas saīsināšana, izmantojot kvadrāttrinomu un starpības kvadrātu 2. izziņas līmenis vidēja 4p.
8. Daļas saīsināšana, izmantojot kvadrāttrinomu un kubu formulu 2. izziņas līmenis vidēja 4p.
9. Algebriskas daļas pakāpeniska saīsināšana, izmantojot grupēšanas paņēmienu 2. izziņas līmenis augsta 4p. Skaitītāju sadala reizinātājos ar grupēšanas paņēmienu, saucējā iznes skaitli. Strukturēts uzdevums
10. Daļas saīsināšana, izmantojot grupēšanu 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
11. Algebriskas daļas saīsināšana, izmantojot grupēšanas paņēmienu 2. izziņas līmenis augsta 3p. Skaitītāju sadala reizinātājos ar grupēšanas paņēmienu, saucējā iznes skaitli
12. Algebriskas daļas saīsināšana, izmantojot grupēšanas paņēmienu II 2. izziņas līmenis augsta 1p. Saucēju sadala reizinātājos ar grupēšanas paņēmienu, skaitītājā iznes skaitli
13. Daļas saīsināšana, izmantojot grupēšanu 2. izziņas līmenis augsta 3p. Skaitītājā iznes mainīgo, saucēju grupē
14. Funkcijas definīcijas apgabala noteikšana 3. izziņas līmenis vidēja 1p. 3. pakāpes vienādojums
15. Algebriskas daļas saīsināšana 2. izziņas līmenis augsta 4p. Skaitītājā grupēšana, saucējā - kvadrātu starpības formula

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izteiksmes vienkāršošana (2019.g. eksāmens) Citi vidēja 4p. Daļveida racionālu izteiksmju reizinājums. Saīsinātās reizināšanas formulas. Kopsaucējs. Saīsināšana. 2.daļas 4. uzd.
2. Skaitļu attiecības (2017.g. eksāmens) Citi vidēja 1p. Attiecību izmantošana skaita noteikšanā. 1. daļas 16. uzd.
3. Daļas saīsināšana (2016.g. eksāmens) Citi zema 1p. Iznes pirms iekavām mainīgo, saīsina daļu. 1. daļas 6. uzd.
4. Daļveida izteiksmes vienkāršošana (2015. g. eksāmens) Citi vidēja 4p. Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 2. daļa

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pārbaudi, vai proti izteiksmi sadalīt reizinātājos ! 00:00:00 vidēja 15p.
2. Pārbaudi, vai proti saīsināt daļas! 00:00:00 vidēja 10p.