ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"
Izteiksmi var sadalīt reizinātājos ar dažādiem paņēmieniem: 
  • iznesot kopīgo reizinātāju  pirms iekavām,
  • lietojot saīsinātās reizināšanas formulas,
  • grupējot,
  • izmantojot vienādojuma saknes.
Grupēšanas paņēmiens
Grupēšanas paņēmienu lieto, kad izteiksmē ir četri, seši, astoņi ...., saskaitāmie, apvienojot grupās tos saskaitāmos, kuriem ir kopīgs reizinātājs.
 
Piemērs:
2x2yfx+fy==2xyfxy==xy2f
 
Diviem pirmajiem saskaitāmiem kopīgais reizinātājs ir \(2\)
Trešajam un ceturtajam saskaitāmam kopīgs ir reizinātājs (f)
 
Ievēro!  (-) zīmi jāiznes pirms iekavām, jo abām iegūtajām iekavām ir jābūt vienādām.
 
Otrajā rindā var redzēt, ka abi saskaitāmie satur kopīgu reizinātāju - iekavu xy, kuru var iznest pirms iekavām.
  
Lai vieglāk noteiktu, kas paliek pēdējās iekavās,  kopīgo iekavu xy vari aizklāt.