Riņķa līniju var ievilkt un to var apvilkt ap jebkuru trijstūri.
Trijstūrī ievilktas riņķa līnijas centrs ir bisektrišu krustpunkts.
Trijstūrim apvilktas riņķa līnijas centrs ir trijstūra malu vidusperpendikulu krustpunkts.
  Formulas
Ievilkts vienādmalu trijstūris
geom_reg2.png
Vienādmalu trijstūrī ievilktas riņķa līnijas rādiuss
r=13h, kur \(h\) ir trijstūra augstums.
Ja dota trijstūra mala \(a\), tad h=a32
Tātad r=a36 (dots formulu lapā)
 
Apvilktas riņķa līnijas rādiuss
R=23h, kur \(h\) ir trijstūra augstums.
Ja dota trijstūra mala \(a\), tad R=a33 (dots formulu lapā)
Ievilkts taisnleņķa trijstūris
geom_ta.png
 
Trijstūrī ievilktas riņķa līnijas rādiuss 
 r=SΔp, kur \(p\) - pusperimetrs
 
 
 
Taisnleņķa trijstūrim apvilktas riņķa līnijas rādiuss
R=c2, kur \(c\) - hipotenūza.
Patvaļīgs trijstūris
 
1) Ievilkts šaurleņķa trijstūris
geom_sss.png
 
2) Ievilkts platleņķa trijstūris
geom_22_pl.png
Patvaļīgā trijstūrī ievilktas riņķa līnijas rādiuss
 
r=SΔp, kur \(p\) - pusperimetrs
 
 
 
Patvaļīgam trijstūrim apvilktas riņķa līnijas rādiuss
  
R=abc4SΔ
 
R=a2sinαα ir malas \(a\) pretleņķis
 (no sinusu teorēmas)
 
Matemātikas eksāmena formulu lapā var atrast gandrīz visas šīs formulas.
  
Ievēro, patvaļīga trijstūra \(R\) un \(r\) ir doti laukuma formulās, jāprot izteikt:
SΔ=abc4RR=abc4SΔSΔ=prr=SΔp