Riņķa līniju var ievilkt un to var apvilkt ap jebkuru trijstūri.
Trijstūrī ievilktas riņķa līnijas centrs ir bisektrišu krustpunkts.
Trijstūrim apvilktas riņķa līnijas centrs ir trijstūra malu vidusperpendikulu krustpunkts.
  
1) Ievilkts šaurleņķa trijstūris
Asset 4trian.svg
 
2) Ievilkts platleņķa trijstūris
Asset 2trian.svg
 
Patvaļīgam trijstūrim apvilktas riņķa līnijas rādiuss R=abc4SΔ.
 
Patvaļīgā trijstūrī R=a2sinαα ir malas \(a\) pretleņķis, pēc sinusu teorēmas asinα=bsinβ=csinγ=2R.
Ievilktas riņķa līnijas rādiuss r=SΔp, kur \(p\) - pusperimetrs
 
ITM_10_03_24.jpg
  
Ievēro, matemātikas eksāmena formulu lapā patvaļīga trijstūra \(R\) un \(r\) ir doti laukuma formulās, jāprot izteikt:
SΔ=abc4RR=abc4SΔSΔ=prr=SΔp