Ja taisnleņķa trijstūrī viens šaurais leņkis ir \(45°\), tad arī otrs šaurais leņķis ir \(45°\), un trijstūra katetes ir vienāda garuma.
Taisnleņķa trijstūri, kura katetes ir vienāda garuma, sauc par vienādsānu taisnleņķa trijstūri.
Vienādsānu taisnleņķa trijstūrī hipotenūzas garums ir katetes garuma reizinājums ar 2.
Vienādsānu taisnleņķa trijstūris .svg
 
Šo sakarību var iegūt, izmantojot sinusa un kosinusa sakarības vai Pitagora teorēmu.
 
Pēc Pitagora teorēmas:
Taisnleņķa trijstūrī hipotenūzas garuma kvadrāts vienāds ar abu katešu garumu kvadrātu summu.
 
BC2=a2+a2BC2=2a2BC=2a2BC=a2
Ja kvadrāta malas garums ir \(a\), tad šī kvadrāta diagonāles garums ir a2.
(Kvadrāta diagonāle ir kvadrāta mala, reizināta ar 2.)