Teorija

Ja taisnleņķa trijstūrī viens šaurais leņkis ir \(45°\), tad arī otrs šaurais leņķis ir \(45°\), un trijstūra katetes ir vienāda garuma.
Taisnleņķa trijstūri, kura katetes ir vienāda garuma, sauc par vienādsānu taisnleņķa trijstūri.
Vienādsānu taisnleņķa trijstūrī hipotenūzas garums ir katetes garuma reizinājums ar 2.
treangel_95.png
 
Šo sakarību var iegūt, izmantojot sinusa un kosinusa sakarības vai Pitagora teorēmu.
 
Pēc Pitagora teorēmas:
Taisnleņķa trijstūrī hipotenūzas garuma kvadrāts vienāds ar abu katešu garumu kvadrātu summu.
BC2=a2+a2BC2=2a2BC=2a2BC=a2
 
Ja kvadrāta malas garums ir \(a\), tad šī kvadrāta diagonāles garums ir a2.
(Kvadrāta diagonāle ir kvadrāta mala, reizināta ar 2.)