Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī lieto, lai aprēķinātu tā malas vai šauros leņķus. 
 
Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī.svg 
sinα=pretkatetehipotenūzasinα=accosα=piekatetehipotenūzacosα=bctgα=pretkatetepiekatetetgα=ab
 
Padomi, kā izvēlēties pareizo funkciju
Noskaidro, vai ir nepieciešams izmantot hipotenūzu (dota vai jāaprēķina).
Ja izmanto hipotenūzu, tad lieto sinusu (sin) vai kosinusu (cos).
 
Noskaidro, vai jāizmanto to kateti, kas ir pretim leņķim (zīmējumā tā ir \(a\)).
Lai labāk redzētu, vari vilkt bultu no leņķa uz pretkateti.
  • Ja izmanto hipotenūzu un pretkateti, tad lieto sin.
  • Ja izmanto hipotenūzu un piekateti, tad lieto cos.
Ja uzdevumā izmanto (ir dotas vai jāaprēķina) tikai katetes, tad lieto tg.
 
Ja trijstūrī ir doti abi šaurie leņķi, labāk zīmējumā ieraksti tikai vienu leņķi, lai viennozīmīgi saprastu, kura ir piekatete, kura pretkatete. 
Svarīgi!
Hipotenūza vienmēr ir saucējā (zem daļsvītras).
Trigonometrisko funkciju vērtības, kuras ir jāzina no galvas vai jāprot atrast trigonometriskajā vienības riņķī.
 
 
\(30°\)
\(45°\)
\(60°\)
sinα
12
22
32
cosα
32
22
12
tgα
33
\(1\ \)
3
 
Pārējiem leņķiem vērtības var atrast tabulās un aprēķināt ar kalkulatoru. Aptuveni novērtēt trigonometrisko funkciju vērtības var, izmantojot trigonometrisko vienības riņķi.
  
Svarīgi zināt un iegaumēt
Sakarības taisnleņķa trijstūrī (30 grādi) .svg
Izmantojot sin un cos, var iegūt sakarības:
Svarīgi!
Katete, kas atrodas pretim \(30°\) leņķim, ir puse no hipotenūzas.
Kateti, kas atrodas pretim \(60°\) leņķim, iegūst, īsāko kateti pareizinot ar 3.
Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī_2.svg
Iepriekšminēto sakarību ērti izmantot, aprēķinot regulāra trijstūra augstumu.
  
Kā zināms, regulāra trijstūra visi leņķi ir \(60°\) un bisektrise leņķi sadala uz pusēm.
 
Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī_4.svg
Ievēro, ka regulārā sešstūrī garākā sešstūra diagonāle, īsākā diagonāle un sešstūra mala veido taisnleņķa trijstūri, kurā ir \(30°\).
 
Interesanti
Vārds "trigonometrija" veidojies no grieķu valodas vārdiem, kuri nozīmē "trijstūris" un "mērīt". Šo ģeometrijas jomu pārzināja un izmantoja astronomijā jau pirms mūsu ēras.
 
Vārds "sinuss" cēlies no latīņu valodas vārda, kas nozīmē "izliekums", "dobums".
Vārds "kosinuss" nozīmē "sinusa papildinājums".
Vārds "tangenss" nozīmē - "tāds, kas pieskaras".