Satura rādītājs:

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pirmā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 36 p. Pirmā semestra skolēna gatavošanās noslēguma tests. Testā iekļauti uzdevumi no tēmām: 5.1 Kā dažādi pieraksta naturālos skaitļus? 5.2. Kā lieto skaitļa sadalīšanu reizinātājos? 5.3. Kā skaidro un lieto daļas pamatīpašību? No tēmas 5.4. Kā vienu skaitli izsaka kā otra skaitļa daļu? iekļauti pirmie 2 sākuma jautājumi.
2. Otrā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 28 p. Jaukti skaitļi. Saskaitīšana un atņemšana, ja vienādi saucēji. Neīstu daļu pārveido par veselu skaitli; saskaita un atņem jauktus skaitļus ar vienādiem un dažādiem saucējiem; nosaka leņķa veidu; aprēķina leņķa lielumu kā divu citu leņķu lielumu summu vai starpību; aprēķina taisnstūra laukumu; veic garuma un laukuma mērvienību pārveidojumu; atpazīst decimāldaļskaitļa šķiras; salīdzina decimāldaļskaitļus; pārveido procentus par decimāldaļskaitli; saskaita un atņem decimāldaļas; nolasa datus sektoru diagrammā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pirmā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 45 p. Pirmā semestra noslēguma tests. Testā iekļauti uzdevumi no tēmām: 5.1 Kā dažādi pieraksta naturālos skaitļus? 5.2. Kā lieto skaitļa sadalīšanu reizinātājos? 5.3. Kā skaidro un lieto daļas pamatīpašību? No tēmas 5.4. Kā vienu skaitli izsaka kā otra skaitļa daļu? iekļauti pirmie 2 sākuma jautājumi.
2. Otrā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 40 p. Jaukti skaitļi. Saskaitīšana un atņemšana, ja vienādi saucēji. Neīstu daļu pārveido par jauktu skaitli, un otrādi; saskaita un atņem jauktus skaitļus ar vienādiem un dažādiem saucējiem; izsaka doto lielumu kā jauktu skaitli; nosaka leņķa veidu; aprēķina taisnstūra nezināmos lielumus, ja doti pārējie saistītie lielumi; pārveido prastu daļu un jauktu skaitli kā decimāldaļu gan paplašinot, gan nepaplašinot daļskaitli; saskaita un atņem decimāldaļas; aprēķina procentu vērtību un veselo, ja dota procentu vērtība; nosaka nepieciešamos datus sektora diagrammas izveidei.