Grūtības pakāpe:
00:40:00
1. Naturāla skaitļa tuvākie kaimiņi (līdz 100000, solis 1) 2 p.
2. Skaitlis pēc apraksta 1 p.
3. Trūkstošais skaitlis virknē (solis pilni simti) 1 p.
4. Romiešu cipari 2 p.
5. Skaitļa pārveidošana ar arābu cipariem (līdz 40) 1 p.
6. Simttūkstošu noapaļošana līdz 100 1 p.
7. Saskaitīšanas īpašību lietošana 3 p.
8. Summas izveidošana 5 p.
9. Izteiksmes raksturošana 3 p.
10. Nezināmā mazināmā noteikšana (simtos) 2 p.
11. Summas izmaiņas (doti saskaitāmie) 1 p.
12. Mazināmā un mazinātāja izmaiņa (viens un tas pats skaitlis) 2 p.
13. Summas aizstāt ar reizināšanu 2 p.
14. Dalīšanas sadalāmības īpašība (distributīvā) 3 p.
15. Tukšās vietas 2 p.
16. Māju numuri 2 p.
17. Ir vai nav vienāds 1 p.
18. Daļas saīsināšana ar atbildēm 1 p.
19. Picas daļas 1 p.