Grūtības pakāpe:
00:40:00
1. Veselā izteikšana 1 p.
2. No veselā atņem jauktu skaitli 3 p.
3. No veselā atņem īstu daļu 3 p.
4. No jaukta skaitļa atņem daļu. Veselā pārveidošana 2 p.
5. Leņķa virsotne un malas 1 p.
6. Leņķu veidi pēc zīmējuma 1 p.
7. Leņķis kā citu leņķu summa 1 p.
8. Divi leņķi ar kopīgu malu II 2 p.
9. Stari no viena punkta 2 p.
10. Garuma un laukuma mēru pārveidojumi 2 p.
11. Taisnstūra laukums 2 p.
12. Decimāldaļas šķiras 1 p.
13. Atrodi vienādas decimāldaļas! 1 p.
14. Procenti kā decimāldaļas I 1 p.
15. Procenti kā decimāldaļas II 1 p.
16. Decimāldaļas vesela skaitļa summa 1 p.
17. Starpība 1 p.
18. Sektoru diagramma. Spriedumi. 1. risinājums (2019.g.) 2 p.