ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"
Ņūtona binoma a+bn izvirzījumu var pierakstīt kā summu
a+bn=k=0nCnkankbk, (formulu lapa).
 
kur Cnkankbk - \(k\)-tais virknes loceklis, \(k=0; 1; 2; …; n.\)
 
Ievēro! Ņūtona izvirzījuma locekļu numerāciju sāk no nulles.
 
Taču \(k\) -tais loceklis nav \(k\) - tais saskaitāmais, jo saskaitāmos numurē tā, kā ikdienā pieraksts skaitīt objektus: \(1., 2., 3., …\)
 
Cn0anb0 ir nulltais loceklis, bet pirmais saskaitāmais.
 
Cn1an1b1 - pirmais loceklis, bet otrais saskaitāmais.
 
Cnkankbk - \(k\)-tais loceklis, bet \(k+1\) - mais saskaitāmais.
 
Tātad, ja uzdevumā jautāts \(k\)-tais loceklis, tad izmanto sakarību Lk=Cnkankbk.
 
Savukārt, ja jāaprēķina \(k\)-tais saskaitāmais, tad iepriekšējā sakarībā \(k\) vietā ievieto \(k-1\).
Sk=Cnk1ank1bk1
 
Aplūkosim piemēru.
Piemērs:
Dots Ņūtona binoms 2+x6. Nosaki
a) izvirzījuma \(4.\) locekli;
b) izvirzījuma \(4.\) saskaitāmo.
 
Risinājums
a) Izmanto sakarību Cnkankbk, kur \(n=6\) un \(k=4\)
C64264x4=1522x4=60x4
 
b) Izmanto sakarību Cnkankbk, kur \(n=6\) un skaitlis, ko ievieto \(k\) vietā ir \(k-1=3\)
 \(4.\) saskaitāmais ir \(3\). loceklis (locekļu numerācija: 0., 1., 2., 3.)
 
C63263x3=2023x3=160x3
 
Atbilde: Dotā binoma izvirzījuma \(4.\) loceklis ir 60x4. Dotā binoma izvirzījuma \(4.\) saskaitāmais ir 160x3.