Aplūkosim piemēru, kurā nepārveido atsevišķi vienādības kreiso pusi un labo pusi, bet gan visu izteiksmi kopumā.
Piemērs:
Pierādīt, ka katram naturālam \(n\) izpildās apgalvojums 
12+22+32...+n2=nn+12n+16
Apzīmē doto apgalvojumu ar \(A(n)\).
 
1) Indukcijas bāze. Pārbauda, vai izpildās \(A(1)\)
Ja \(n=1\), tad 12=1236. Redzams, ka vienādība ir patiesa 1=1.
 
2) Induktīvais pieņēmums. Pieņemsim, ka fiksētam naturālam skaitlim \(k\) apgalvojums \(A(k)\) ir patiess, t.i.,
12+22+32...+k2=kk+12k+16.
 
3) Induktīvā pāreja. Izmantojot induktīvo pieņēmumu, pierādīsim atsevišķo apgalvojumu \(A(k+1)\):
Jāpierāda, ka 12+22+32...+k2+k+12=k+1k+22k+36 
Izmanto induktīvo pieņēmumu, ka 12+22+32...+k2=kk+12k+16
 
12+22+32...+k2+k+12=?k+1k+22k+36kk+12k+16+k+12=?k+1k+22k+36
 
Abas vienādības puses pareizina ar skaitli \(6:\)
kk+12k+1+6k+12=?k+1k+22k+3kk+1¯2k+1+6(k+1)¯(k+1)=?k+1¯k+22k+3
 
 
Redzam, ka pirms iekavām var iznest kopīgu reizinātāju \((k+1).\)
k+1k2k+1+6(k+1)=?k+1k+22k+3
 
Tā kā \(k+1\) ir pozitīvs skaitlis jebkuram naturālam \(k\), tad ar to drīkst izdalīt abas vienādības puses:
k2k+1+6(k+1)=?k+22k+3
 
Atveram iekavas:
2k2+k+6k+6=?2k2+3k+4k+62k2+7k+6=2k2+7k+6
ko arī vajadzēja pierādīt.
 
Secinājums
Gan indukcijas bāze, gan pāreja ir pierādītas.
Tāpēc pēc matemātiskās indukcijas principa vispārīgais apgalvojums \(A(n)\) ir pierādīts.
  
  
Piezīme.
Ja neiznestu pirms iekavām izteiksmi \(k+1\), vienādību varētu pierādīt, tikai būtu izteiksmes ar mainīgā trešo pakāpi. 
Svarīgi!
Ieteikums: ja 3) solī izteiksmes labajā pusē redzi vismaz 3 iekavas, tad never vaļā iekavas, bet vispirms meklē vismaz vienu kopīgu reizinātāju.
Pamēģini pastāvīgi pierādīt, ka 
a) 12+34+...+2n12n=nn+14n13 izpildās jebkuram naturālam \(n\).
 
b) 12+23+...+nn+1=nn+1n+23 izpildās jebkuram naturālam \(n.\)
Padoms - b) piemērā abām vienādības pusēm ir divi kopīgi reizinātāji (divas iekavas).
  
Atsauce:
Materiālu sagatavoja Mg. math. Laima Baltiņa, JTV skolotāja
Āboltiņa B., Kriķis D., Šteiners K., Matemātika 10. klasei, Rīga, Zvaigzne, 2011, izm. 106. lpp.
Grunsberga S., Stāmure L., Standartuzdevumi algebrā ar risinājumu piemēriem, 10. - 12. klase, Lielvārds, 2003. izm. 207.lpp.