ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"
Dots vispārīgs apgalvojums \(1+3+5+7+…+(2n-1)=n^2\), kas izpildās jebkuram naturālam skaitlim \(n\).
 
Redzam, ka ir dota bezgalīga summa. Pārbaudīsim dažus pirmos atsevišķos apgalvojumus.
\(n\)
 Summa
\(1\)
  211=11=12 
\(2\)
  221=31+3=22 
\(3\)
  231=51+3+5=32 
\(4\)
  241=71+3+5+7=42 
\(5\)
 251=91+3+5+7+9=52
\(...\)  \(...\)
 
Aplūkosim šīs summas ģeometrisko interpretāciju.
Izvēlamies kvadrātiņu skaitu atbilstoši katram saskaitāmam. No kvadrātiņiem būvējam lielāku kvadrātu. Redzam, ka kvadrātiņu summa atbilst lielā kvadrāta laukumam. Ievēro, ka \(n\) sakrīt ar lielā kvadrāta malas garumu.
 
YCkvadrāti aug indukcijai.svg
 
 
Pierādīsim, ka vienādība \(1+3+5+7+…+(2n-1)=n^2\) izpildās katram naturālam \(n\).
Lai pierādītu apgalvojumu, lietosim matemātiskās indukcijas principu.
 
Nosauksim doto apgalvojumu par \(A(n).\)
1) Indukcijas bāze. Ja \(n=1\), tad vienādība \(A(1)\) ir patiesa, jo
211=121=1

2) Induktīvais pieņēmums.
Izvēlēsimies kaut kādu naturālu skaitli \(k\) un pieņemsim, ka vienādība \(A(k)\) ir pareiza, t.i., ka \(1+3+5+…+(2k-1)=k^2\)
Tātad pieņemam, ka \(k\) mazajiem kvadrātiņiem dotais apgalvojums ir spēkā.
 
3) Induktīvā pāreja.
Pierādīsim, ka tad pareiza ir arī vienādība \(A(k+1\)), t.i., (\(n\) aizstāj ar \(k+1\)). Iegūst
\(1+3+5+…+(2(k+1)-1)=(k+1)^2\)
 
 
Vispirms pārveidojam vienādības kreiso pusi, neaizmirstam pievienot arī pirmspēdējo saskaitāmo:
\(1+3+5+…+(2k-1)+(2(k+1)-1)=\)
\(=1+3+5+…+(2k-1)+(2k+2-1)=\)
\(=1+3+5+…+(2k-1)+(2k+1)=\)
=1+3+5+...+2k1+2k+1
 
No induktīvā pieņēmuma izriet, ka 1+3+5+...+2k1=k2.
 
Aizstājot bezgalīgo izteiksmi ar \(k^2\), iegūst:
\(\)1+3+5+...+2k1+2k+1==k2+2k+1==k2+2k+1==k+12\(\)
 
Salīdzinām ar vienādības labo pusi – ar to izteiksmi, kura ir jāiegūst.
Redzam, ka labajā un kreisajā pusē izteiksmes ir vienādas.
 
Secinājums.
Gan indukcijas bāze, gan pāreja ir pierādītas.
Pēc matemātiskās indukcijas principa vispārīgais apgalvojums \(A(n)\) "\(1+3+5+…+(2n-1)=n^2\) visiem naturāliem \(n\)" ir pierādīts.
 
Drīkst vienlaicīgi pārveidot vienādības abas puses.
Pamēģini patstāvīgi pierādīt apgalvojumu \(1+3+5+7+…+(2n+1)=(n+1)^2\) jebkuram naturālam \(n\).