limxaf(x)=f(a), kur \(f(x)\) ir nepārtraukta punktā \(x=a.\)
 
Robežu pamatīpašības
Ja \(k\) ir konstante un eksistē galīgas robežas limxaf(x) un limxag(x), tad ir spēkā sekojošas īpašības:
 
limxakf(x)=klimxaf(x)limxaf(x)±gx=limxaf(x)±limxag(x)limxaf(x)gx=limxaf(x)limxag(x)limxaf(x)gx=limxaf(x)limxag(x),kurlimxag(x)0
  
Visas robežu īpašības ir dotas MATEMĀTIKA II uzziņu materiālā FORMULAS, TEORĒMAS UN PAŅĒMIENI (pieļaujamām burtu vērtībām). 
 
 
Atsauce:
Materiālu sagatavoja Mg. math. Laima Baltiņa
Skola2030 materiāli