ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"
Telpā dots vektors AB,
Ax1;y1;z1 - vektora sākumpunkts,
Bx2;y2;z2 - vektora galapunkts,
 
tad AB=x2x1;y2y1;z2z1, un vektora garums AB=x2x12+y2y12+z2z12
Piemērs:
Dots vektors KD, K4;7;6 un D5;4;1.
Aprēķini vektora KD garumu.
 
KD=x2x12+y2y12+z2z12KD=542+472+162KD=92+32+52KD=81+9+25KD=115
 
Sakni velk tikai tajā gadījumā, ja uzdevumā norādīta precizitāte.