Telpā, tāpat kā plaknē, par vektoru sauc orientētu nogriezni.
 
Telpā taisnleņķa koordinātu sistēmu veido trīs pa pāriem perpendikulāras asis. Skat. zīm. To sauc arī par Dekarta taisnleņķa koordinātu sistēmu.   
 
axis_3d_1.svg
       
Taisnleņķa koordinātu sistēmā telpā taisnes \(Ox\), \(Oy\), \(Oz\) sauc par koordinātu asīm.
Taisni \(Ox\) sauc par abscisu asi
Taisni \(Oy\) sauc par ordinātu asi
Taisni \(Oz\) sauc par aplikātu asi.
 
Koordinātu plaknes dala  telpu astoņos apgabalos - oktantos.
 
Kā atlikt punktu telpā ar koordinātām \((2;3;5)\) ?
 
1) Izvēlas vienas vienības garumu, uz \(Ox\) ass vienību atliek uz pusi īsāku,
2) Uz abscisu ass atliek \(2\) vienības
3) No iegūtā punkta uz \(Ox\) ass atliek \(3\) vienības \(Oy\) ass virzienā;
4) No iegūtā punkta plaknē \(xOy\), no tā atliek \(5\) vienības \(Oz\) ass virzienā (uz augšu)
 
vekt_telpa.svg
 
Shēma, kā pēc kārtas izpilda darbības, lai atliktu punktu telpā:
Punkta koordinātas taisnleņķa (Dekarta) koordinātu sistēmā .svg