Vektora modulis telpā
 
Dots vektors AB,
Ax1;y1;z1 - vektora sākumpunkts,
Bx2;y2;z2 - vektora galapunkts,
 
tad AB=x2x1;y2y1;z2z1, un
 
vektora garums AB=x2x12+y2y12+z2z12
Piemērs:
Dots vektors KD, K4;7;6 un D5;4;1.
Aprēķināt vektora KD garumu.
 
KD=x2x12+y2y12+z2z12KD=542+472+162KD=92+32+52KD=81+9+25KD=115
Atsauce:
Biruta Siliņa. Kārlis Šteiners. Rokasgrāmata matemātikā vecāko klašu skolēniem un studentiem. Zvaigzne ABC. 2006. izm. 67. lpp.
Materiālu sagatavoja Mg. math. Laima Baltiņa, JTV skolotāja