ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Algebras formulas optimālajam līmenim pēc jaunā standarta 1. daļa 11. klases matemātikas eksāmena formulas pēc SKOLA 2030. 1.daļa - algebra un sakarības
2. Trigonometriskie vienādojumi. Izmanto reizinājuma vienādību ar 0 Sadalīšana reizinātājos vai grupēšana
3. Trigonometriskie vienādojumi. Substitūcijas metode Apzīmēšanas metode

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atkārtojums. Reizinājuma vienādība ar 0 1. izziņas līmenis zema 1 p. (a-x)(x+a)=0
2. Atkārtojums. Kopīgā reizinātāja iznešana pirms iekavām 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nepilnais kvadrātvienādojums, c=0, sadalīšana reizinātājos
3. Trigonometriskais vienādojums ar sadalīšanu reizinātājos (sin) I 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Iegūst sinx(sinx+-a). Strukturēts uzdevums
4. Trigonometriskais vienādojums ar sadalīšanu reizinātājos (sin) II 2. izziņas līmenis vidēja 4,5 p. Iegūst sinx(sinx+-a). Strukturēts uzdevums. Tikai viena sakne
5. Trigonometriskā vienādojuma sadalīšana reizinātājos (sin un cos) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Iegūst sinx(cosx+_a). Strukturēts
6. Trigonometriskā vienādojuma sadalīšana reizinātājos (sin; cos) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Iegūst sinx(cosx+_a)
7. Divkāršā leņķa formula vienādojumā 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Sadalīšana reizinātājos
8. Atkārtojums. Kvadrātvienādojums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pilnais kvadrātvienādojums, a=2
9. Substitūcijas metode (sin). Strukturēts 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. sinx=y sakne -1 vai 1 un x2<-1. Tikai viena atbilde
10. Substitūcijas metode sin (grādi) 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. sinx=y, atbilžu izvēle grādos, 3 saknes
11. Substitūcijas metode cos (grādi) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. cosx=y, atbilžu izvēle grādos
12. Substitūcijas metode cos (radiāni) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. cosx=y, atbilžu izvēle radiānos
13. Substitūcijas metode sin (grādi intervālā) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atbildes intervālā 0-360 grādi, sinx=y, atbilžu izvēle grādos
14. Substitūcijas metode cos (radiāni intervālā) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atbildes intervālā 0- pī, cosx=y, atbilžu izvēle radiānos

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trigonometriskais vienādojums. Sakne intervālā (2019.g. eksāmens) Citi vidēja 4 p. Sadala reizinātājos, atrisina sinx=0 vai cosx=0, zina vērtību apgabalu, nosaka sakni intervālā. 2.daļas 3. uzd.
2. Trigonometriskais vienādojums ar sadalīšanu reizinātājos (2016.g. eksāmens) Citi vidēja 5 p. Lieto sin divkāršā leņķa formulu, sadala reizinātājos, atrisina pamatvienādojumus ar sin un cos. 2. daļas 6. uzd.
3. Trigonometriskie vienādojumi ar definīcijas apgabalu (2015. g. eksāmens) Citi augsta 5 p. Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 3. daļa

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trigonometriskā vienādojuma sadalīšana reizinātājos (sin) III Citi vidēja 3 p. Iegūst sinx(sinx+-a)
2. Substitūcijas metode sin (radiāni) Citi vidēja 3 p. sinx=y, atbilžu izvēle radiānos 3 saknes

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trigonometriskie vienādojumi ar sadalīšanu reizinātājos 00:20:00 vidēja 6 p.
2. Trigonometriskie vienādojumi ar substitūciju 00:25:00 vidēja 5 p.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sagatavošanās vienādojumiem ar sadalīšanu reizinātājos 00:20:00 vidēja 8 p. teorija, atkārtojums, kā sadala reizinātājos, uzdevums
2. Sagatavošanās substitūcijas metodei 00:20:00 vidēja 7 p. teorija, kvadrātvienādojuma atrisināšana, uzdevums
3. Pamatidentitātes lietošana trigon. vienādojumos 00:30:00 vidēja 8 p. No cos vai sin kvadrāta pāriet uz sin vai cos kvadrātu
4. Sin2x formulas lietošana vienādojumos 00:25:00 vidēja 13 p.