Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Algebras formulas optimālajam līmenim pēc jaunā standarta 1. daļa 11. klases matemātikas eksāmena formulas pēc SKOLA 2030. 1.daļa - algebra un sakarības
2. Trigonometriskie vienādojumi. Izmanto reizinājuma vienādību ar 0 Sadalīšana reizinātājos vai grupēšana
3. Trigonometriskie vienādojumi. Substitūcijas metode Apzīmēšanas metode

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atkārtojums. Reizinājuma vienādība ar 0 1. izziņas līmenis zema 1p. (a-x)(x+a)=0
2. Atkārtojums. Kopīgā reizinātāja iznešana pirms iekavām 1. izziņas līmenis zema 1p. Nepilnais kvadrātvienādojums, c=0, sadalīšana reizinātājos
3. Trigonometriskais vienādojums ar sadalīšanu reizinātājos (sin) I 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Iegūst sinx(sinx+-a). Strukturēts uzdevums
4. Trigonometriskais vienādojums ar sadalīšanu reizinātājos (sin) II 2. izziņas līmenis vidēja 4,5p. Iegūst sinx(sinx+-a). Strukturēts uzdevums. Tikai viena sakne
5. Trigonometriskā vienādojuma sadalīšana reizinātājos (sin un cos) 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Iegūst sinx(cosx+_a). Strukturēts
6. Trigonometriskā vienādojuma sadalīšana reizinātājos (sin; cos) 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Iegūst sinx(cosx+_a)
7. Divkāršā leņķa formula vienādojumā 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Sadalīšana reizinātājos
8. Atkārtojums. Kvadrātvienādojums 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Pilnais kvadrātvienādojums, a=2
9. Substitūcijas metode (sin). Strukturēts 2. izziņas līmenis vidēja 6p. sinx=y sakne -1 vai 1 un x2<-1. Tikai viena atbilde
10. Substitūcijas metode sin (grādi) 2. izziņas līmenis vidēja 5p. sinx=y, atbilžu izvēle grādos, 3 saknes
11. Substitūcijas metode cos (grādi) 2. izziņas līmenis vidēja 3p. cosx=y, atbilžu izvēle grādos
12. Substitūcijas metode cos (radiāni) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. cosx=y, atbilžu izvēle radiānos
13. Substitūcijas metode sin (grādi intervālā) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atbildes intervālā 0-360 grādi, sinx=y, atbilžu izvēle grādos
14. Substitūcijas metode cos (radiāni intervālā) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atbildes intervālā 0- pī, cosx=y, atbilžu izvēle radiānos

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trigonometriskais vienādojums. Sakne intervālā (2019.g. eksāmens) Citi vidēja 4p. Sadala reizinātājos, atrisina sinx=0 vai cosx=0, zina vērtību apgabalu, nosaka sakni intervālā. 2.daļas 3. uzd.
2. Trigonometriskais vienādojums ar sadalīšanu reizinātājos (2016.g. eksāmens) Citi vidēja 5p. Lieto sin divkāršā leņķa formulu, sadala reizinātājos, atrisina pamatvienādojumus ar sin un cos. 2. daļas 6. uzd.
3. Trigonometriskie vienādojumi ar definīcijas apgabalu (2015. g. eksāmens) Citi augsta 5p. Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 3. daļa

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trigonometriskā vienādojuma sadalīšana reizinātājos (sin) III Citi vidēja 3p. Iegūst sinx(sinx+-a)
2. Substitūcijas metode sin (radiāni) Citi vidēja 3p. sinx=y, atbilžu izvēle radiānos 3 saknes

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trigonometriskie vienādojumi ar sadalīšanu reizinātājos 00:20:00 vidēja 6p.
2. Trigonometriskie vienādojumi ar substitūciju 00:25:00 vidēja 5p.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sagatavošanās vienādojumiem ar sadalīšanu reizinātājos 00:20:00 vidēja 8p. teorija, atkārtojums, kā sadala reizinātājos, uzdevums
2. Sagatavošanās substitūcijas metodei 00:20:00 vidēja 7p. teorija, kvadrātvienādojuma atrisināšana, uzdevums
3. Pamatidentitātes lietošana trigon. vienādojumos 00:30:00 vidēja 8p. No cos vai sin kvadrāta pāriet uz sin vai cos kvadrātu
4. Sin2x formulas lietošana vienādojumos 00:25:00 vidēja 13p.