ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"
Attēlā dots regulārs trijstūris.
Regulārā trijstūrī var ievilkt un ap to var apvilkt riņķa līniju. Šo riņķa līniju centrs ir mediānu (reizē arī bisektrišu, augstumu, vidusperpendikulu) krustpunkts.
 
regulārs.svg
 
Vienādmalu trijstūrī ievilktas riņķa līnijas rādiuss r=13h, kur \(h\) ir trijstūra augstums.
Apvilktas riņķa līnijas rādiuss R=23h=2r.
Asset 2.svg
\(a\) - mala, \(r\) - ievilktās riņķa līnijas rādiuss, \(R\) - apvilktās riņķa līnijas rādiuss.
 
h=a32r=a36R=a33S=a234
 
Aplūko šīs formulas matemātika I formulu lapā! (Lapas vidū).