27.
maijā
Eksāmens MATEMĀTIKĀ 9.KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Attēlā dots regulārs trijstūris.
Regulārā trijstūrī var ievilkt un ap to var apvilkt riņķa līniju. Šo riņķa līniju centrs ir mediānu (reizē arī bisektrišu, augstumu, vidusperpendikulu) krustpunkts.
 
regulārs.svg
 
Vienādmalu trijstūrī ievilktas riņķa līnijas rādiuss r=13h, kur \(h\) ir trijstūra augstums.
Apvilktas riņķa līnijas rādiuss R=23h=2r.
Asset 2.svg
\(a\) - mala, \(r\) - ievilktās riņķa līnijas rādiuss, \(R\) - apvilktās riņķa līnijas rādiuss.
 
h=a32r=a36R=a33S=a234
Svarīgi!
Lūdzu iezīmē savā pierakstu kladē šo trijstūri un pieraksti visas formulas. Kādreiz tās bija eksāmena formulu lapā, bet tagad nav.