Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ģeometrijas formulas optimālajam līmenim pēc jaunā standarta 2. daļa 11. klases eksāmena formulas pēc SKOLA2030
2. Regulāras piramīdas Regulāras piramīdas elementi.
3. Regulāra trijstūra formulas Laukuma, augstuma, r un R formulas. Uzmanību - šis formulas vairs nav eksāmena formulu lapā!

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atkārtojums. Regulāra trijstūra formulas 1. izziņas līmenis zema 4p. Atrast laukuma, augstuma. r un R formulas.
2. Atkārtojums. Regulāra trijstūra laukums 1. izziņas līmenis zema 1p. Lieto regulāra trijstūra laukuma formulu.
3. Atkārtojums. Ievilkts un apvilkts regulārs trijstūris 1. izziņas līmenis zema 2p. Aprēķina R un r, ja dota mala.
4. Atkārtojums. Nogriežņi regulārā trijstūrī 1. izziņas līmenis zema 2p. Mala ar sakni no 3. Aprēķina R un r, ja dota mala, bet r un R nav nosaukts.
5. Regulāras trijstūra piramīdas ar sānu šķautnes leņķi I 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Nosaka H, ja dota pamata mala, sānu šķautne ar pamata plakni veido 30 grādus.
6. Regulāra trijstūra piramīda ar sānu šķautnes leņķi II 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Jāaprēķina pamata mala, dots augstums un sānu šķautnes leņķis 45 grādi.
7. Regulāra trijstūra piramīda ar divplakņu kaktu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķina H, dota pamata mala un divplakņu kakts 30 vai 60 grādi.
8. Regulāras trijstūra piramīdas tilpums 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Dota pamata mala un divplakņu kakts 30 vai 60 grādi.
9. Regulāra tetraedra virsmas laukums 1. izziņas līmenis zema 2p. Dots šķautnes garums.
10. Regulāras trijstūra piramīdas sānu virsma I 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķina S, dota pamata mala un divplakņu kakts 30 vai 60 grādi.
11. Regulāras trijstūra piramīdas sānu virsma II 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Nosaka S, ja dota pamata mala, sānu šķautne ar pamata plakni veido 30 grādus.
12. Regulāras trijstūra piramīdas sānu virsma ar parametru 3. izziņas līmenis augsta 3p. Aprēķina S, dota pamata mala t un divplakņu kakts 30, 60 vai 45 grādi.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Piramīdas tilpums (2015) Citi zema 1p. Pielieto tilpuma formulu.
2. Regulāras trijstūra piramīdas tilpums (2007) Citi augsta 5p. Dots piramīdas augstums un divplakņu kakts. Aprēķina tilpumu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nogriežņi regulārā trijstūrī Citi zema 2p. Mala - vesels skaitlis. Aprēķina R un r, ja dota mala, bet r un R nav nosaukts.
2. Regulāra trijstūra piramīda ar sānu šķautnes leņķi Citi zema 2p. Nosaka H, ja dota pamata mala un šķautnes leņķis ar pamatu 45 grādi.
3. Regulāras piramīdas tilpums, ja dots H un divplakņu kakts Citi augsta 5p. Prot lietot sakarības taisnleņķa trijstūrī.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Regulāra trijstūra piramīda 00:35:00 vidēja 18p. Augstuma, tilpuma, sānu virsmas aprēķināšana. Uzdevums ar parametru.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Regulāra trijstūra elementu un laukuma aprēķināšana 00:14:00 zema 7p. Aprēķina regulāra trijstūra augstumu, R, r un laukumu.
2. Regulāra trijstūra piramīda 00:26:00 vidēja 12p. Aprēķina augstumu, virsmas laukumu un tilpumu.