Ja piramīdas sānu šķautnes ar pamata plakni veido vienādus leņķus, tad piramīdas sānu šķautnes ir vienāda garuma un piramīdas augstums projicējas pamatam apvilktas riņķa līnijas centrā.
2.svg
1. zīmējums
  
Lai to vieglāk atcerētos, var iztēloties, ka skatās uz piramīdu tieši no augšas (skaties zīmējumu).
 
Šķautņu projekcijas ir vienādas, caur to galapunktiem var novilkt riņķa līniju.
Piramīdai var būt vienādas sānu šķautnes tikai tad, ja pamata daudzstūrim var apvilkt riņķa līniju.
3.svg
2. zīmējums
 
4.svg
3. zīmējums
 
Ievēro!
  
Daudzstūris
  
Apvilktās
r.l. centrs
Formulas
Taisnleņķa trijstūris
(3. zīm.)
Hipotenūzas
viduspunkts
R=c2 jeb puse
no hipotenūzas
Taisnstūris
Diagonāļu
krustpunkts
R=d2 jeb puse
no diagonāles
Svarīgi!
Šī veida piramīdām vispārīgā gadījumā sānu virsmas aprēķināšanai nevar lietot regulāras piramīdas formulas, sānu virsmu iegūst, summējot visu sānu skaldņu laukumus.Ss=S1+S2+...
Ja pamatā ir regulārs daudzstūris un visas sānu šķautnes ir vienādas, tad tā ir regulāra piramīda.un var lietot regulāras piramīdas sānu virsmas formulas.