Konusa sānu virsmas izklājums ir riņķa sektors.
Sektora loka garums ir konusa pamata riņķa līnijas garums.
 
YCUZD_221202_4780_konusa izklājums.svg
 
Sānu virsmas laukumu var aprēķināt pēc formulām: Ss=πRl un Ss=πl2α360°, kur l ir  konusa veidule jeb izklājuma sektora rādiuss, α - izklājuma leņķis.
 
Ievēro! Formulu lapā otrā formula nav dota pie konusa formulām, bet gan pie riņķa sektora formulām.
Pielīdzinot sānu virsmas formulas vienu otrai: πRl=πl2α360, var izteikt:
  • Konusa rādiusu: R=lα360,
  • Sānu izklājuma centra leņķi: α=360Rl.
Svarīgi!
Konusā nevar iezīmēt izklājuma leņķi.
Konusa izklājumā nevar iezīmēt konusa augstumu un konusa rādiusu!
Konusa pilnas virsmas laukumu aprēķina pēc formulas:
Spilna=Ssānu+Spam.=πRl+πR2
 
Tilpumu aprēķina V=πR2H3