ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Algebras formulas optimālajam līmenim pēc jaunā standarta 1. daļa 11. klases matemātikas eksāmena formulas pēc SKOLA 2030. 1.daļa - algebra un sakarības
2. Ģeometriskā progresija Definīcija, formula vispārīgā locekļa aprēķināšanai, kvocients- q, summas formulas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ģeometriskās progresijas elementu aprēķināšana I 2. izziņas līmenis zema 2 p. Progresijas locekļu aprēķināšana, ja dots q un b1. Pozitīvs, vesels kvocients
2. Ģeometriskās progresijas elementu aprēķināšana II 2. izziņas līmenis zema 2 p. Progresijas locekļu aprēķināšana, ja dots q un b1. Negatīvs kvocients
3. Ģeometriskās progresijas elementu aprēķināšana III 2. izziņas līmenis zema 2 p. Progresijas locekļu aprēķināšana, ja dots b1, bet q uzdots ar vārdiem. q- pozitīvs, vesels kvocients.
4. Ģeometriskās progresijas n-tā locekļa formula 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Progresijas locekļu aprēķināšana, ja dots q un b1. Nosaka n-tā locekļa formulu.
5. Ģeometriskā progresija. Kvocients 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Noteikt nākamo locekli un kvocientu.
6. Ģeometriskās progresijas nākamā locekļa aprēķināšana (2005) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Noteikt ģeometriskās progresijas nākamo locekli, ja zināmi iepriekšējie.
7. Ģeometriskās progresijas loceklis un formula 2. izziņas līmenis zema 2 p. Noteikt progresijas nākamo locekli un formulu.
8. N-tā locekļa formulas lietošana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Rēķina vienādojumu, lai iegūtu kvocientu, velk 3 pakāpes sakni. q>1.
9. Locekļu attiecības aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmanto n-tā locekļa formulu. Līdzīgs uzdevums bija eksāmenā.
10. Ģeometriskās progresijas vidējā locekļa aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Risinājums ar vidējā loceķlā vai n-tā locekļa formulu. q>2.
11. Vidējā locekļa noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izmanto vidējā locekļa formulu. Veseli skaitļi.
12. Vidējā locekļa formulas lietošana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izmanto vidējā locekļa formulu. q>3.
13. Vidējā locekļa un q aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Izmanto vidējā locekļa formulu. Nosaka vidējo locekli un kvocientu, negatīva un pozitīva vērtība.
14. Kvocients, izmantojot formulu 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Izmanto vidējā locekļa formulu. Nosaka vidējo locekli un kvocientu, negatīva un pozitīva vērtība.
15. Vienādojumu sistēmas sastādīšana 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Rēķina vienādojumu sistēmu (dala rindiņas), lai iegūtu kvocientu un pirmo locekli.
16. Ģeometriskās progresijas summa 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Summas aprēķināšana, ja dots q un b1.
17. Ģeometriskās progresijas pirmā locekļa aprēķināšana 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Izmanto summas formulu, rēķina vienādojumu, lai iegūtu pirmo locekli. Sarežģīti skaitlisku daļu pārveidojumi.
18. Ģeometriskās progresijas summas lietošana 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Rēķina vienādojumu, lai iegūtu kvocientu un pirmo locekli.
19. Eksponenciāli procesi. Banku rēķini 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Aprēķina saliktos procentus, izmanto naudas formulu

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ģeometriskās progresijas elementu aprēķināšana Citi vidēja 5 p. Dots q - pozitīvs, vesels kvocients. Virknes pirmais loceklis ir negatīvs.
2. Ģeometriskā progresijas kvocients Citi vidēja 1 p. Noteikt kvocientu. Kvocients ir negatīva daļa
3. Ģeometriskās progresijas locekļi un summa Citi vidēja 4 p. Piecu locekļu un summas aprēķināšana, ja dots q un b1.
4. Pirmā locekļa aprēķināšana Citi augsta 3 p. Rēķina vienādojumu, izmantojot summas formulu.
5. Vienādojumu sistēmas lietošana Citi augsta 4 p. Rēķina vienādojumu sistēmu (dala rindiņas), lai iegūtu kvocientu un pirmo locekli.
6. Banku rēķini Citi augsta 5 p. Aprēķina saliktos procentus, izmanto naudas formulu

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ģeometriskā progresija 00:12:00 vidēja 5 p. Locekļu un summas aprēķināšana.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ģeometriskā progresija un tās summa 00:20:00 zema 11 p. Teorija. Uzdevumi: 1. Aprakstoši dota virkne. 2.,3. Locekļu aprēķināšana aprēķināšana. 4. Summas aprēķināšana.