Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ģeometriskā progresija Definīcija, formula vispārīgā locekļa aprēķināšanai, kvocients- q, summas formulas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ģeometriskās progresijas elementu aprēķināšana I 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Progresijas locekļu aprēķināšana, ja dots q un b1. Pozitīvs, vesels kvocients
2. Ģeometriskās progresijas elementu aprēķināšana II 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Progresijas locekļu aprēķināšana, ja dots q un b1. Negatīvs kvocients
3. Ģeometriskās progresijas elementu aprēķināšana III 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Progresijas locekļu aprēķināšana, ja dots q un b1. Decimāldaļas.
4. Ģeometriskā progresija. Kvocients 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Noteikt nākamo locekli un kvocientu.
5. Ģeometriskās progresijas locekļu aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Noteikt progresijas nākamo locekli, ja zināmi iepriekšējie.
6. Ģeometriskās progresijas nākamā locekļa aprēķināšana (2005) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Noteikt ģeometriskās progresijas nākamo locekli, ja zināmi iepriekšējie.
7. Ģeometriskās progresijas summa 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Summas aprēķināšana, ja dots q un b1.
8. Ģeometriskās progresijas locekļi un summa 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Piecu locekļu un summas aprēķināšana, ja dots q un b1.
9. Eksponenciāli procesi. Banku rēķini 3. izziņas līmenis augsta 3p. Aprēķina saliktos procentus, izmanto naudas formulu

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Banku rēķini Citi augsta 5p. Aprēķina saliktos procentus, izmanto naudas formulu
2. Ģeometriskās progresijas elementu aprēķināšana Citi vidēja 5p. Dots q - pozitīvs, vesels kvocients. Viknes pirmais loceklis ir negatīvs.
3. Ģeometriskā progresijas kvocients Citi vidēja 1p. Noteikt kvocientu. Kvocients ir negatīva daļa

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ģeometriskā progresija 00:12:00 vidēja 5p. Locekļu un summas aprēķināšana.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ģeometriskā progresija un tās summa 00:20:00 vidēja 11p. Teorija. Uzdevumi: 1. Aprakstoši dota virkne. 2.,3. Locekļu aprēķināšana aprēķināšana. 4. Summas aprēķināšana.