Grūtības pakāpe:
00:12:00

Visi uzdevumi:

5p.
1. Ģeometriskā progresija 2p.
2. Ģeometriskā progresija 1p.
3. Ģeometriskās progresijas summa 2p.