Teorija

Uzdevumi

1. Rokasspiedienu skaits

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Saskaitīšanas likums

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Reizināšanas likums I

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Reizināšanas likums II

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Saskaitīšanas un reizināšanas likuma pielietošana

Grūtības pakāpe: zema

4
6. Cik skaitļus, kas dalās ar 2, var izveidot

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Cik dažādus skaitļus var izveidot

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Cik pāra skaitļus var izveidot

Grūtības pakāpe: augsta

2
9. Cik telefona numurus var izveidot

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Faktoriālu saīsināšana

Grūtības pakāpe: zema

1
11. Sakārtotas un nesakārtotas izlases

Grūtības pakāpe: zema

1
12. Variāciju formula

Grūtības pakāpe: zema

2
13. Pamatuzdevums par sakārtotām izlasēm

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Sakārtotu izlašu skaita noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Izpratnes jautājumi par sakārtojumu veidiem

Grūtības pakāpe: zema

3
16. Sakārtotu izlašu aprēķināšana, nemainot elementu skaitu

Grūtības pakāpe: zema

1
17. Kombinācijas formula

Grūtības pakāpe: zema

2
18. Nesakārtotu izlašu skaita noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Nesakārtotu izlašu skaita noteikšana no 2 grupām

Grūtības pakāpe: vidēja

5
20. Nesakārtotu izlašu skaita noteikšana no 2 grupām, ja izvēlas vismaz 2 elementus

Grūtības pakāpe: augsta

7
21. Cik hordas var novilkt?

Grūtības pakāpe: vidēja

2
22. Cik dalībnieku piedalījās turnīrā?

Grūtības pakāpe: augsta

4
23. Cik banānus vai apelsīnus var nopirkt

Grūtības pakāpe: vidēja

5
24. Kombinācijas, variācijas un permutācijas

Grūtības pakāpe: vidēja

5
25. Cik veidos var aizbraukt pieredzes apmaiņā?

Grūtības pakāpe: vidēja

3
26. Cik veidos var pieņemt jauno apsardzi?

Grūtības pakāpe: augsta

5
27. Cik veidos var izdalīt kārtis spēlētājiem?

Grūtības pakāpe: augsta

3
28. Cik veidos var izdalīt konfektes?

Grūtības pakāpe: augsta

4
29. Cik veidos var nopirkt cepures?

Grūtības pakāpe: vidēja

2
30. Cik riņķa līnijas var novilkt caur dotajiem punktiem?

Grūtības pakāpe: vidēja

2
31. Cik veidos var novietot divu krāsu lodītes rindā?

Grūtības pakāpe: augsta

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Kombinatorika. Četrciparu skaitu skaits (2019.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Kombinatorika ar skaitļiem (2018.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Kombinatorika par skaitļu veidošanu (2017)

Grūtības pakāpe: zema

4
4. Kombinatorika par izlašu skaitu. Burti un skaitļi (2015.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

2,4
5. Kombinatorika par skaitļu veidošanu (2014. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Kombinatorika (2017.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Kombinatorika (2016.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

7
8. Kombinatorika (2009. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Kombinatorika. Trijstūru skaits (2009.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Kombinatorika. Saskaitīšanas un reizināšanas likums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. Kombinatorika. Izlašu veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

13
3. Kombinatorika. Cipari un skaitļi

Grūtības pakāpe: vidēja

6
4. Kombinatorika

Grūtības pakāpe: vidēja

19

Materiāli skolotājiem