Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Algebras formulas optimālajam līmenim pēc jaunā standarta 1. daļa 11. klases matemātikas eksāmena formulas pēc SKOLA 2030. 1.daļa - algebra un sakarības
2. Eksponentfunkcijas definīcija un īpašības Eksponentfunkcija un tās īpašības.
3. Eksponentnevienādību atrisināšana Skolēns spēj atrisināt eksponentnevienādību.
4. Eksponentnevienādību grafiskā atrisināšana Eksponentnevienādību grafiskā atrisināšanas metode.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pakāpju salīdzināšana, eksponentfunkcijas īpašības 1. izziņas līmenis zema 1p. Pakāpju salīdzināšana, izmantojot eksponentfunkcijas īpašības.
2. Eksponentfunkcijas salīdzināšana ar nulli 2. izziņas līmenis zema 1p. Salīdzināšana ar nulli eksponentfunkcijā.
3. Eksponentnevienādības atrisināšana I 2. izziņas līmenis zema 2p. Kāpinātājā lineāra izteiksme.
4. Eksponentnevienādības atrisināšana II 1. izziņas līmenis zema 1p. Eksponentnevienādības zīmes noteikšana risinājumā.
5. Eksponentnevienādības atrisināšana III 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Bāzes vienādas, kāpinātāji lineāras izteiksmes.
6. Eksponentnevienādība ar algebriskiem pārveidojumiem 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Pielieto kvadrātu formulu.
7. Eksponentnevienādība (ar kvadrātnevienādību) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot atrisināt nepilno kvadrātnevienādību (c=0).
8. Eksponentnevienādība (grafiskā metode) I 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Salīdzina ar lineāru funkciju.
9. Eksponentnevienādība (grafiskā metode) II 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Salīdzināšana ar konstantu funkciju.
10. Eksponentnevienādība (grafiskā metode) III 2. izziņas līmenis augsta 4p. Dots ar tekstu. Funkcijas vērtību salīdzināšana ar skaitli.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Eksponentfunkcijas grafiks un nevienādība (2019) Citi vidēja 4p. Zīmē 2^x-a grafiku. Nosaka vērtību apgabalu, funkcijas nulles, vienādzīmju intervālu. 2.daļas 5. uzd.
2. Eksponentnevienādība. Pakāpju īpašība (2018) Citi vidēja 3p. Lieto pakāpju likumu un atrisina lineāru nevienādību. 2. daļas 1. uzd.
3. Pakāpju salīdzināšana (2017) Citi zema 1p. Salīdzina pakāpes, ja bāze ir 0,5. Eksāmenā 1. daļas 6. uzd.
4. Eksponentnevienādība. Vienādo bāzes (2017) Citi vidēja 3p. Bāze >1, abas bāzes jāpārveido. 2. daļas 1. uzd.
5. Eksponentnevienādība. Vienādo bāzes (2016) Citi vidēja 3p. 2. daļas 1. uzd. Vienādo bāzes, atrisina lineāru nevienādību.
6. Eksponentfunkcija. Eksponentnevienādība (2016) Citi vidēja 7p. Zīmē grafiku, salīdzina ar lineāru funkciju.
7. Eksponentnevienādība. Vienādo bāzes (2014) Citi vidēja 3p. Kāpinātājā lineāra izteiksme.
8. Eksponentnevienādība. Vienādo bāzes (2013) Citi vidēja 3p. Kāpinātājā lineāra iztaiksme.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Eksponentnevienādība, ja bāzes vienādas Citi vidēja 3p. Bāzes vienādas, kāpinātāji lineāras izteiksmes.
2. Eksponentnevienādība. Vienādo bāzes Citi vidēja 3p. Vienādo bāzes, lieto pakāpju īpašības.
3. Salīdzināšana ar 1 Citi zema 1p. Pakāpi salīdzina ar skaitli 1.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Eksponentnevienādības 00:20:00 vidēja 8p. Pārbaudi, vai proti risināt eksponentnevienādības!
2. Eksponentnevienādības, grafiskā metode 00:20:00 vidēja 11p. Pārbaudi, vai proti grafisko metodi!