STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vienādojumi ar diviem mainīgajiem Teorijas apkopojums ar piemēriem par vienādojumiem ar diviem mainīgajiem un to grafiku.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. y vērtības aprēķināšana 2. izziņas līmenis zema 1 p. Dotajā vienādojumā ar diviem mainīgajiem ir jāaprēķina x vērtība, ja y vērtība ir dota.
2. Naudas summa kopā 2. izziņas līmenis zema 3 p. Dota brāļa un māsas naudas summa kopā. Jāuzraksta vienādojums un no vienādojuma jāizsaka māsas naudas summa.
3. x vērtības aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķināt x vērtību, ja dota y vērtība vienādojumā ar diviem mainīgajiem.
4. Otra mainīgā aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Vienkāršs lineārs vienādojums ar diviem mainīgajiem. Jāaprēķina y vērtība, ja dota x vērtība.
5. Mainīgā y izteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izteikt mainīgo y no dotā vienādojuma un aprēķināt tā vērtību, ja dota ir mainīgā x vērtība.
6. Mainīgā izteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Noteikt, kuri no skaitļu pāriem (x; y) pieder vienādojuma grafikam!
7. Vienādojums ar diviem mainīgajiem 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Izmantojot tekstā dotos nosacījumus, jāuzraksta vienādojums ar diviem mainīgajiem. No vienādojuma izteikt mainīgos x un y.
8. Tabulas aizpildīšana 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Jāaizpilda dotā tabula, ja dots vienādojums y = 2x - a, kur a ir skaitlis.
9. Formula un mainīgā izteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Ievērojot uzdevuma nosacījumus, jāuzraksta vienādojums un jāizsaka mainīgais y no vienādojuma.
10. Mainīgā x aprēķināšana un y izteikšana 3. izziņas līmenis vidēja 4 p. No dotā lineāra vienādojuma ar diviem mainīgajiem izteikt mainīgo y un aprēķināt x vērt'bu, ja y vērtība ir dota.
11. Vienādojums par divciparu skaitli 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Dalot divciparu skaitli ar tā ciparu summu, iegūst rezultātu un atlikumu. Jāuzraksta vienādojums ar diviem mainīgajiem.
12. Maksas aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Jāaprēķina kopējās izmaksas preču iegādei, ja dota vienas vienības cena un vienību daudzums. Jāuzraksta formula divu veidu preču iegādei.
13. Vienādojuma ar diviem mainīgajiem x un y aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 2 p. Dots vienādojums ar diviem mainīgajiem. Dots viens no mainīgajiem. Jāaprēķina otrs mainīgais.
14. Mainīgā izteikšana, tabulas aizpildīšana, formulas uzrakstīšana 2. izziņas līmenis vidēja 7 p. No dotā vienādojuma izteikt mainīgo y, aizpildīt tabulu, ja dotas x vai y vērtības.
15. Paralēlu taišņu vienādojumi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. No dotā vienādojuma ir jāizsaka mainīgais y un jāuzraksta tāda vienādojuma formula, kura grafiks ir paralēls dotā vienādojuma grafikam un iet caur punktu ( 0; y).
16. Mainīgā y izteikšana no formulas 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. No dotā vienādojuma ar diviem mainīgajiem izteikt y.
17. Mainīga aprēķināšana tabulā 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Dots vienādojums ar diviem mainīgajiem. Aprēķināt vienu no mainīgajiem, ja otrs ir dots. Rezultātu ierakstīt tabulā.
18. Vienādojuma uzrakstīšana un numuriņu skaita aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Teksta uzdevums ar diviem mainīgajiem. Jāuzraksta formula, jāizsaka viens no mainīgajiem, pēc formulas jāaprēķina skaits.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Punkta koordinātu noteikšana, ja dots vienādojums ar diviem mainīgajiem Citi augsta 6 p. Dotajiem punktiem A un B ir dota viena no koordinātām. No vienādojuma izteikt mainīgos x un y.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādojums ar diviem mainīgajiem 00:25:00 vidēja 11 p. Risina dažādus uzdevumus, kuros ir jāizsaka viens no mainīgajiem, jāaprēķina tā vērtība

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mainīgā aprēķināšana 00:30:00 vidēja 13 p. Risina dažādus uzdevumu, kuros pārbauda savas zināšanas par vienādojumu ar diviem mainīgajiem.