Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vienādojumi ar diviem mainīgajiem Teorijas apkopojums ar piemēriem par vienādojumiem ar diviem mainīgajiem un to grafiku.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. y vērtības aprēķināšana 2. izziņas līmenis zema 1p. Dotajā vienādojumā ar diviem mainīgajiem ir jāaprēķina x vērtība, ja y vērtība ir dota.
2. Reizinājuma vienādība ar nulli 1. izziņas līmenis zema 2p. Jāaprēķina mainīgo a un b vērtības. Jāpielieto īpašība par divu skaitļu reizinājuma vienādību ar nulli.
3. Naudas summa kopā 2. izziņas līmenis zema 3p. Dota brāļa un māsas naudas summa kopā. Jāuzraksta vienādojums un no vienādojuma jāizsaka māsas naudas summa.
4. x vērtības aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķināt x vērtību, ja dota y vērtība vienādojumā ar diviem mainīgajiem.
5. Otra mainīgā aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Vienkāršs lineārs vienādojums ar diviem mainīgajiem. Jāaprēķina y vērtība, ja dota x vērtība.
6. Mainīgā y izteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Izteikt mainīgo y no dotā vienādojuma un aprēķināt tā vērtību, ja dota ir mainīgā x vērtība.
7. Mainīgā izteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Noteikt, kuri no skaitļu pāriem (x; y) pieder vienādojuma grafikam!
8. Vienādojums ar diviem mainīgajiem 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Izmantojot tekstā dotos nosacījumus, jāuzraksta vienādojums ar diviem mainīgajiem. No vienādojuma izteikt mainīgos x un y.
9. Tabulas aizpildīšana 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Jāaizpilda dotā tabula, ja dots vienādojums y = 2x - a, kur a ir skaitlis.
10. Formula un mainīgā izteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Ievērojot uzdevuma nosacījumus, jāuzraksta vienādojums un jāizsaka mainīgais y no vienādojuma.
11. Mainīgā x aprēķināšana un y izteikšana 3. izziņas līmenis vidēja 4p. No dotā lineāra vienādojuma ar diviem mainīgajiem izteikt mainīgo y un aprēķināt x vērt'bu, ja y vērtība ir dota.
12. Vienādojums par divciparu skaitli 3. izziņas līmenis augsta 3p. Dalot divciparu skaitli ar tā ciparu summu, iegūst rezultātu un atlikumu. Jāuzraksta vienādojums ar diviem mainīgajiem.
13. Maksas aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Jāaprēķina kopējās izmaksas preču iegādei, ja dota vienas vienības cena un vienību daudzums. Jāuzraksta formula divu veidu preču iegādei.
14. Vienādojuma ar diviem mainīgajiem x un y aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 2p. Dots vienādojums ar diviem mainīgajiem. Dots viens no mainīgajiem. Jāaprēķina otrs mainīgais.
15. Mainīgā izteikšana, tabulas aizpildīšana, formulas uzrakstīšana 2. izziņas līmenis vidēja 7p. No dotā vienādojuma izteikt mainīgo y, aizpildīt tabulu, ja dotas x vai y vērtības.
16. Paralēlu taišņu vienādojumi 2. izziņas līmenis vidēja 4p. No dotā vienādojuma ir jāizsaka mainīgais y un jāuzraksta tāda vienādojuma formula, kura grafiks ir paralēls dotā vienādojuma grafikam un iet caur punktu ( 0; y).
17. Mainīgā y izteikšana no formulas 2. izziņas līmenis vidēja 3p. No dotā vienādojuma ar diviem mainīgajiem izteikt y.
18. Mainīga aprēķināšana tabulā 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Dots vienādojums ar diviem mainīgajiem. Aprēķināt vienu no mainīgajiem, ja otrs ir dots. Rezultātu ierakstīt tabulā.
19. Vienādojuma uzrakstīšana un numuriņu skaita aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Teksta uzdevums ar diviem mainīgajiem. Jāuzraksta formula, jāizsaka viens no mainīgajiem, pēc formulas jāaprēķina skaits.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Punkta koordinātu noteikšana, ja dots vienādojums ar diviem mainīgajiem Citi augsta 6p. Dotajiem punktiem A un B ir dota viena no koordinātām. No vienādojuma izteikt mainīgos x un y.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādojums ar diviem mainīgajiem 00:25:00 vidēja 11p. Risina dažādus uzdevumus, kuros ir jāizsaka viens no mainīgajiem, jāaprēķina tā vērtība

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mainīgā aprēķināšana 00:30:00 vidēja 13p. Risina dažādus uzdevumu, kuros pārbauda savas zināšanas par vienādojumu ar diviem mainīgajiem.