Teorija

Uzdevumi

1. y vērtības aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Reizinājuma vienādība ar nulli

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Naudas summa kopā

Grūtības pakāpe: zema

3
4. x vērtības aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Otra mainīgā aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Mainīgā y izteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Mainīgā izteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Vienādojums ar diviem mainīgajiem

Grūtības pakāpe: vidēja

5
9. Tabulas aizpildīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

5
10. Formula un mainīgā izteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Mainīgā x aprēķināšana un y izteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Vienādojums par divciparu skaitli

Grūtības pakāpe: augsta

3
13. Maksas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

5
14. Vienādojuma ar diviem mainīgajiem x un y aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

2
15. Mainīgā izteikšana, tabulas aizpildīšana, formulas uzrakstīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

7
16. Paralēlu taišņu vienādojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
17. Mainīgā y izteikšana no formulas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Mainīga aprēķināšana tabulā

Grūtības pakāpe: vidēja

4
19. Vienādojuma uzrakstīšana un numuriņu skaita aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Testi

1. Vienādojums ar diviem mainīgajiem

Grūtības pakāpe: vidēja

11

Materiāli skolotājiem