Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Attālums starp paralēlām taisnēm Attālums starp paralēlām taisnēm.
2. Paralelograma laukums Paralelograma laukuma aprēķināšanas formula.
3. Trijstūra, kā paralelograma daļas, laukuma aprēķināšana Taisnleņķa trijstūra un patvaļīga trijstūra laukuma formulas.
4. Romba laukums Romba laukuma aprēķināšanas formulas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lielumu izvēle paralelograma laukumam 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas lielumus un aprēķina paralelograma laukumu.
2. Attāluma noteikšana starp paralēlām taisnēm 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķina attālumu starp paralēlām taisnēm (puķu dobē).
3. Paralelograma laukuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izvēlas atbilstošos lielumus un aprēķina laukumu.
4. Paralelograma laukums (mala ir iracionāls skaitlis) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina paralelograma laukumu (mala ir iracionāls skaitlis).
5. Paralelograma laukums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina paralelograma laukumu (DD).
6. Paralelograma aprēķināšana, jo doti malas nogriežņi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķina paralelograma laukumu, ja doti malu nogriežņi un augstums.
7. Paralelograma h aprēķināšana, izmantojot laukumu 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Aprēķina paralelograma augstumu, izmantojot laukumu.
8. Paralelograma laukuma aprēķināšana, ja dots šaurais leņķis 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķina paralelograma laukumu, ja dots šaurais leņķis.
9. Paralelograms ar 2 augstumiem 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķina paralelograma perimetru, ja dots laukums.
10. Paralelograma laukuma izmaiņas (h) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka paralelograma laukuma izmaiņas pēc augstuma izmaiņām.
11. Romba laukums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina romba laukumu.
12. Romba laukums (ar diagonālēm) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Romba laukuma aprēķināšana (ar diagonālēm).
13. Romba laukums (šaurais leņķis un nogriežņi) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina romba daļas laukumu, ja dots šaurais leņķis un nogriežņi.
14. Romba laukuma izmaiņas (h) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka romba laukuma izmaiņas pēc augstuma izmaiņām.
15. Romba daļas laukums (šaurais leņķis un nogriežņi) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina romba daļas laukumu.
16. Romba augstuma aprēķināšana ar laukumu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina romba augstumu, vispirms aprēķinot laukumu.
17. Rožu dobes laukums un rožu izmaksas 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Nosaka romba formas dobei laukumu un rožu izmaksas.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Paralelograma laukums (2019) Citi vidēja 1 p. Izvēlas atbilstošo malu un aprēķina paralelograma laukumu (2019).

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Paralelograma laukums (ar h) Citi vidēja 1 p. Aprēķina paralelograma laukumu (ar h).
2. Paralelograma laukuma aprēķināšana Citi vidēja 2 p. Izvēlas atbilstošos lielumus un aprēķina laukumu.
3. Paralelograma laukums (mala un augstums iracionāli skaitļi) Citi vidēja 2 p. Aprēķina paralelograma laukumu (mala un augstums iracionāli skaitļi).
4. Paralelograma aprēķināšana, jo doti malas nogriežņi un augstums Citi vidēja 3 p. Aprēķina paralelograma laukumu, ja doti malu nogriežņi un augstums.
5. Paralelograma h aprēķināšana, izmantojot laukumu (DD) Citi vidēja 1 p. Aprēķina paralelograma augstumu, izmantojot laukuma formulas.
6. Paralelograma laukums, ja dots šaurais leņķis Citi vidēja 1 p. Aprēķina paralelograma laukums, ja dots šaurais leņķis.
7. Romba laukums Citi vidēja 1 p. Aprēķina romba laukumu (malas iracionāli skaitļi).
8. Romba augstuma aprēķināšana (ar S) Citi vidēja 2 p. Aprēķina romba augstumu, vispirms aprēķinot laukumu.
9. Romba laukuma izmaiņas (d1 un d2) Citi augsta 2 p. Nosaka romba laukuma izmaiņas pēc abu diagonāļu izmaiņām.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Paralelograma laukums (vienkāršākie gadījumi) 00:20:00 vidēja 10 p. Aprēķina paralelograma laukumu (vienkāršākie gadījumi).
2. Romba laukums (vienkāršākie gadījumi) 00:20:00 vidēja 5 p. Aprēķina romba laukumu (vienkāršākie gadījumi).
3. Paralelogramu laukumi 00:30:00 vidēja 12 p. Aprēķina paralelograma un romba laukumu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Paralelograma laukums (grūtākie gadījumi) 00:30:00 vidēja 21 p. Aprēķina paralelograma laukumu (grūtākie gadījumi).
2. Romba laukums (grūtākie gadījumi) 00:30:00 vidēja 7 p. Aprēķina romba laukumu (grūtākie gadījumi).