Teorija

Uzdevumi

1. Attāluma noteikšana starp paralēlām taisnēm

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Paralelograma laukuma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Paralelograma laukums (mala ir iracionāls skaitlis)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Paralelograma laukums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Lielumu izvēle paralelograma laukumam

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Paralelograma laukums vienādojumā

Grūtības pakāpe: augsta

6
7. Paralelograma aprēķināšana, jo doti malas nogriežņi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Paralelograma h aprēķināšana, izmantojot laukumu

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Paralelograma laukuma aprēķināšana, ja dots šaurais leņķis

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Paralelograms ar 2 augstumiem

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Paralelograma laukuma izmaiņas (h)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Romba laukums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Romba laukums (ar diagonālēm)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Romba laukums (šaurais leņķis un nogriežņi)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Romba laukuma izmaiņas (h)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Romba daļas laukums (šaurais leņķis un nogriežņi)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Romba augstuma aprēķināšana ar laukumu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Rožu dobes laukums un rožu izmaksas

Grūtības pakāpe: augsta

3

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Paralelograma laukums (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Paralelograma laukums (vienkāršākie gadījumi)

Grūtības pakāpe: vidēja

10
2. Romba laukums (vienkāršākie gadījumi)

Grūtības pakāpe: vidēja

5
3. Paralelogramu laukumi

Grūtības pakāpe: vidēja

12

Materiāli skolotājiem